Problemi s mrežnom vezom

Embedded Web Server ne može se otvoriti

Radnja

Da

Ne

1. korak

Provjerite je li preglednik koji koristite podržan:

 • Internet Explorer® verzije 9 ili noviji

 • Microsoft EdgeTM

 • Safari version 6 or later

 • Google ChromeTM version 32 or later

 • Mozilla Firefox version 24 or later


Je li vaš preglednik podržan?

Prijeđite na 2. korak.

Instalirajte podržani preglednik.

2. korak

Provjerite je li IP adresa pisača točna.

Prikaz IP adrese pisača:

 • S početnog zaslona

 • Iz dijela izbornika mreže/priključaka koji prikazuje podatke za TCP/IP.

 • Ispisom stranice mrežnog postavljanja te potom pronalaženjem dijela koji obrađuje TCP/IP

Napomena: IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.


Je li IP adresa pisača točna?

Prijeđite na 3. korak.

Unesite ispravnu IP adresu u adresno polje.

3. korak

Provjerite je li pisač uključen.


Je li pisač uključen?

Prijeđite na 4. korak.

Uključite pisač.

4. korak

Provjerite funkcionira li mrežna veza.


Funkcionira li mrežna veza?

Prijeđite na 5. korak.

Obratite se administratoru.

5. korak

Provjerite jesu li kabelske veze pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojene.

Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.


Jesu li kabeli dobro ukopčani?

Prijeđite na 6. korak.

Pričvrstite kabelske veze.

6. korak

Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni.


Jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni?

Prijeđite na 7. korak.

Obratite se administratoru.

7. korak

Pristupite aplikaciji Embedded Web Server.


Je li se Embedded Web Server otvorio?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Flash pogon ne može se očitati

Radnja

Da

Ne

1. korak

Provjerite da pisač nije zauzet obradom drugog ispisivanja, kopiranja, skeniranja ili faksiranja.


Je li pisač spreman?

Prijeđite na 2. korak.

Pričekajte da pisač završi obrađivanje drugog zadatka.

2. korak

Provjerite je li flash pogon priključen u prednji USB priključak.

Napomena: Flash pogon ne radi kada je priključen u stražnji USB priključak.


Je li flash pogon priključen u odgovarajući priključak?

Prijeđite na 3. korak.

Umetnite flash pogon u odgovarajući priključak.

3. korak

Provjerite je li flash pogon podržan. Za dodatne informacije pogledajte Podržani flash pogoni i vrste datoteka.


Je li flash pogon podržan?

Prijeđite na 4. korak.

Umetnite podržani flash pogon.

4. korak

 1. Provjerite je li USB priključak omogućen. Za dodatne informacije pogledajte Omogućavanje USB priključka.

 2. Izvadite i zatim umetnite flash pogon.


Prepoznaje li pisač flash pogon?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Omogućavanje USB priključka

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priključci > USB > Omogući USB priključak.

Provjera mogućnosti povezivanja pisača

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže.

 2. Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i provjerite je li u statusu "povezano".

  Ako nije u statusu "povezano", onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.