Problemi s faksiranjem

Slanje i primanje faksova nije moguće

Radnja

Da

Ne

1. korak

Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.


Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

Provjerite jesu li kabeli sljedeće opreme dobro pričvršćeni:

 • telefon

 • slušalica

 • telefonska sekretarica


Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

Provjerite čuje li se pozivni ton.

 • Pozovite broj telefaksa kako biste provjerili funkcionira li.

 • Ako koristite značajku pozivanja bez podizanja slušalice, povećajte glasnoću i provjerite čujete li pozivni ton.


Čujete li pozivni ton?

Prijeđite na 5. korak

Prijeđite na 4. korak.

4. korak

Provjerite zidnu telefonsku utičnicu.

 1. Priključite analogni telefon izravno na zidnu utičnicu.

 2. Poslušajte čuje li se pozivni ton.

 3. Ako ne čujete pozivni ton, upotrijebite drugi telefonski kabel.

 4. Ako još uvijek ne čujete pozivni ton, priključite analogni telefon na drugu zidnu utičnicu.

 5. Ako čujete pozivni ton, priključite pisač na tu zidnu utičnicu.


Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 5. korak.

5. korak

Provjerite je li pisač priključen na uslugu analogne telefonije ili na ispravan digitalni priključak.

 • Ako koristite Integrated Services for Digital Network (ISDN) telefonsku uslugu, priključite se na analogni telefonski priključak ISDN terminalnog adaptera. Za dodatne informacije obratite se davatelju ISDN usluge.

 • Ako koristite DSL, priključite se na DSL filtar ili usmjerivač koji podržava analognu upotrebu. Za dodatne informacije obratite se davatelju DSL usluge.

 • Ako koristite private branch exchange (PBX) telefonsku uslugu, provjerite priključujete li se na analogni priključak PBX-a. Ako takvog priključka nema, razmislite o instaliranju analogne telefonske linije za telefaks.


Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 6. korak.

6. korak

Privremeno iskopčajte drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge.

 1. Iskopčajte drugu opremu (primjerice telefonske sekretarice, računala, modeme i razdjelnike telefonskih linija) koja se nalazi između pisača i telefonske linije.

 2. Onemogućite pozive na čekanju i glasovnu poštu. Za dodatne informacije obratite se davatelju telefonske usluge.


Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 7. korak.

7. korak

Skenirajte originalni dokument stranicu po stranicu.

 1. Birajte broj faksa.

 2. Skenirajte dokument.


Možete li slati i primati faksove?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Faksovi se mogu primati, ali ne i slati

Radnja

Da

Ne

1. korak

Uložite originalni dokument pravilno u automatski ulagač dokumenata ili na staklo skenera.


Možete li slati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

Pravilno postavite broj prečaca.

 • Provjerite je li postavljen broj prečaca za telefonski broj koji želite nazvati.

 • Ručno birajte broj telefona.


Možete li slati faksove?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Faksovi se mogu slati, ali ne i primati

Radnja

Da

Ne

1. korak

Provjerite nije li odlagač ili ulagaač za razne medije zprazan.


Možete li primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

Provjerite postavke odgode za broj zvonjenja.

 1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks > Postavljanje analognog faksa > Postavke za primanje faksova > Broj zvona prije javljanja.

 2. Ako je potrebno, konfigurirajte tu postavku.


Možete li primati faksove?

Problem je riješen.

Prijeđite na 3. korak.

3. korak

Zamijenite spremnik tonera.

Dodatne informacije potražite u uputama koje ste dobili s potrošnim materijalom.


Možete li primati faksove?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


loša kvaliteta ispisivanja faksova

Radnja

Da

Ne

1. korak

Provjerite da kvaliteta ispisa nije narušena.

 1. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.

 2. Ispravite nedostatke u kvaliteti ispisa ako ih ima. Za dodatne informacije pogledajte Kvaliteta ispisa je loša.


Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća?

Problem je riješen.

Prijeđite na 2. korak.

2. korak

Smanjite brzinu prijenosa dolaznih faksova.

 1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

  Postavke > Faks > Postavljanje analognog faks-uređaja > Postavke za primanje faksova > Administrativne kontrole

 2. U izborniku Maks. brzina odaberite nižu brzinu prijenosa.


Je li kvaliteta ispisivanja faksova zadovoljavajuća?

Problem je riješen.

Obratite se službi za korisničku podršku.