Sparer penge og redder miljøet

Lexmark er forpligtet til miljømæssig bæredygtighed og forbedrer løbende sine printere med henblik på at reducere deres miljøpåvirkning. Vi designer med miljøet i tankerne, gør vores emballage materialebesparende og tilbyder indsamlings- og genbrugsprogrammer. Yderligere oplysninger findes i:

Ved at vælge bestemte printerindstillinger eller -opgaver kan du hjælpe med at reducere printerens påvirkning yderligere. Dette kapitel angiver de indstillinger og opgaver, som kan gavne miljøet.

Spare papir og toner

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laser-/LED-printere. Du kan finde flere oplysninger om genbrugspapir, som fungerer godt sammen med din printer under Brug af genbrugspapir.

Spare på forbrugsvarer

Spare energi

Når du skal konfigurere energiindstillinger for din printer, skal du bruge:

Bemærk! Nogle funktioner er kun tilgængelige på nogle printermodeller.

Konfiguration af tilstandene Slumre og Dvale

Slumre og Dvale er driftstilstande, der ikke bruger ret meget strøm.

Bemærkninger:

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og find derefter IP-adressen i sektionen TCP/IP.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Generelle indstillinger > Indstillinger for slumreknap.

 3. Vælg Slumre eller Dvale i menuen "Tryk på slumreknappen" eller "Tryk på slumreknappen, og hold den nede".

 4. Klik på Send.

Tilpasning af slumringstilstand

ved brug af Embedded Web Server
 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og find derefter IP-adressen i sektionen TCP/IP.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Generelle indstillinger > Timeout.

 3. I feltet Slumringstilstand skal du indtaste det antal minutter, printeren skal vente, før den går i slumringstilstand.

 4. Klik på Send.

Brug af printerindstillingerne på computeren (kun Windows)

Indstilling af Dvale-timeout

Dvale-timeout giver dig mulighed for at angive det tidsrum, som printeren venter, efter et job er behandlet, før den skifter til en strømbesparende tilstand.

Brug af Embedded Web Server
 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger  > Generelle indstillinger  > Timeout.

 3. Fra menuen Dvale-timeout skal du vælge antallet af timer, dage, uger eller måneder, du vil have, printeren venter, efter et job er behandlet, før den skifter til en strømbesparende tilstand.

 4. Klik på Submit (Send).

Brug af printerindstillingerne på computeren

Afhængigt af dit operativsystem kan du åbne menuen Dvale-timeout ved hjælp af hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger eller Udskriftsindstillinger.

Brug af Planlæg strømtilstande

Planlæg strømtilstande giver brugeren mulighed for at planlægge, hvornår printeren skal skifte til en tilstand med lavere strømforbrug eller til tilstanden Klar.

Brug af Embedded Web Server
 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Generelle indstillinger > Planlæg strømtilstande.

 3. Vælg strømtilstanden i handlingsmenuen.

 4. Vælg klokkeslættet i tidsmenuen.

 5. Vælg dagen eller dagene i dagsmenuen.

 6. Klik på Tilføj.

Brug af printerindstillingerne på computeren (kun Windows)

Genbrug

Lexmark tilbyder returprogrammer og miljømæssigt progressive tilgange til genbrug. Yderligere oplysninger findes i:

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. Vælg produktet, du vil genbruge.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af Lexmarks indsamlings- og genbrugsprogram, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral.

Genbrug af Lexmark-emballage

Lexmark bestræber sig på at minimere emballage. Mindre emballage hjælper med til at sikre, at Lexmark printere transporteres på den meste effektive og miljøvenlige måde, og at der er mindre emballage, der skal bortskaffes. Denne effektivitet medfører færre drivhusgasser, energibesparelser og bevaring af naturlige ressourcer. Lexmark tilbyder også genbrug af emballage i visse lande og regioner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge www.lexmark.com/recycle og vælge dit land eller region. Oplysninger om tilgængelig emballagegenbrug findes i oplysningerne om genbrug af produkter.

Lexmark-æsker er 100% genbrugelige hos genbrugsstationer, der behandler bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Den skum, der bruges i Lexmark-emballage kan genbruges hos genbrugsstationer, der behandler skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Når du returnerer en patron til Lexmark, kan du genbruge patronens æske. Lexmark genbruger æsken.

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmark Cartridge Collection Program gør det muligt at returnere brugte tonerpatroner gratis til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

Hvis du vil returnere Lexmark-kassetter til genbrug eller genvinding, skal du gøre følgende:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. Vælg produktet, som du vil genbruge.