Løsning af udskrivningsproblemer

Udskrivningsproblemer

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgte den korrekte printer.

  Bemærk! Hvis printeren ikke er standardprinteren, skal du vælge printeren for hvert dokument, du vil udskrive.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Kontroller, om printeren er tilsluttet og tændt, og om lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på følgende illustration:

  Printer control panel light sequence for Ready

  Ready (Klar)

  Ready light - Til

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Hvis lyssekvensen på printerens kontrolpanel angiver, at der er en fejl, skal du fjerne meddelelsen. Du kan få yderligere oplysninger om fejllyssekvenser på printerens kontrolpanel i Beskrivelse af printermeddelelserne.

Bemærk! Printeren fortsætter med at udskrive, når meddelelsen er fjernet.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 4.

Trin 4

 1. Kontroller, om portene (USB-, seriel eller Ethernet) fungerer, og om kablerne er tilsluttet korrekt til computeren og printeren.

  Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Gå til trin 6.

Trin 6

 1. Fjern og geninstaller printersoftwaren. Der er flere oplysninger i Installation af printersoftwaren.

  Bemærk! Printersoftwaren er tilgængelig på http://support.lexmark.com.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbene?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Udskrivningen bliver langsommere

Bemærkninger:

Handling

Ja

Nej

Anbring Letter- eller A4--papir i skuffen, og send derefter udskriftsjobbet igen.

Øges udskriftshastigheden?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Reducer antallet af og størrelsen på skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af sider i udskriftjobbet, og send udskriftjobbet igen.


Tager udskriftjobbet stadig længere tid end forventet?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Deaktiver funktionen Sidebeskyttelse i menuen Genopret udskrift. For at få adgang til menuen Genopret udskrift skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Generelle indstillinger > Genopret udskrift.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Tager udskriftjobbet stadig længere tid end forventet?

Gå til trin 3.

Problemet er løst.

Trin 3

Rediger miljøindstillingerne i menuen Økotilststand. For at få adgang til menuen Økotilstand skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Generelle indstillinger > Økotilstand.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

Bemærk! Hvis du bruger Økotilstand, vil du måske opleve en reduktion i printerens ydeevne.


Tager udskriftjobbet stadig længere tid end forventet?

Installer mere hukommelse i printeren.

Få flere oplysninger ved at kontakte kundesupport.

Problemet er løst.


Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Actions (Handlinger)

Ja

Nej

Trin 1

 1. Kontrollér, at der udskrives på papir, der understøttes af skuffen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbet fra den korrekte skuffe eller på det korrekte papir?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Indstil fra menuen Papir papirstørrelse og -type, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

  • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbet fra den korrekte skuffe eller på det korrekte papir?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen ved enten at åbne Udskriftsindstillinger eller dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives jobbet fra den korrekte skuffe eller på det korrekte papir?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Der udskrives forkerte tegn

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, om lyssekvensen på kontrolpanelet er magen til lyssekvensen på følgende illustration:

Printer control panel light sequence for Hex Trace

Hexudskrivning

Ready light - Langsomt blinkende


Er lyssekvenserne ens?

Sluk for printeren, og tænd den igen for at deaktivere tilstanden Hex Trace.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

 2. Klik på Indstillinger > Netværk/porte, og klik derefter på Standardnetværk eller Netværk [x].

 3. Vælg PCL SmartSwitch eller PS SmartSwitch, og klik derefter på Send.

 4. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives der forkerte tegn?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Skuffesammenkædning virker ikke

Bemærk! Skufferne og MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.

Handling

Ja

Nej

 1. Indstil i menuen Papir papirstørrelsen og -typen, så det svarer til det ilagte papir i de skuffer, der skal sammenkædes. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

  • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

  Bemærk! Papirstørrelsen og papirtypen skal være den samme for skuffer, der skal sammenkædes.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Sammenkædes skufferne korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Store job sorteres ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. I menuen Finishing skal du indstille Sorter til Til. For at få adgang til menuen Finishing skal du gøre et af følgende:

  • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Udskriftsindstillinger > menuen Finishing.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives og sorteres jobbet korrekt?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Fra printersoftwaren skal du indstille Sorter til Til.

  Bemærk! Når du angiver Sortering til deaktiveret i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives og sorteres jobbet korrekt?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Slet antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.


Udskrives og sorteres jobbet korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Der foretages uventede sideskift

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Juster indstillingen for udskriftstimeout i menuen Opsætning. For at få adgang til menuen Opsætning skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne den indbyggede webserver:

  1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  2. Naviger til:

   Indstillinger > Indstillinger > Timeouts > juster indstillingen for udskriftstimeout > Send

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Udskrives filen korrekt?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Kontroller den originale fil for manuelle sideskift.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskrives filen korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Problemer med udskriftskvalitet

Printeren udskriver tomme sider

A blank page

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Kontroller, at der ikke sidder emballage på billedenheden.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Kontroller, at al emballage er fjernet fra billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren stadig tomme sider?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Omfordel toneren i billedenheden.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Ryst billedenheden godt.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren stadig tomme sider?

Gå til trin 3.

Problemet er løst.

Trin 3

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren stadig tomme sider?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Beskårne sider eller billeder

A clipped page and a page with a clipped image

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til det ilagte papir.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er siden eller billedet beskåret?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Indstil fra menuen Papir papirstørrelse og -type, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Svarer indstillingerne for papirstørrelse og -type til det papir, der er lagt i bakken?

Gå til trin 3.

Gør et eller flere af følgende:

 • Angiv den korrekte papirstørrelse og -type under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.

 • Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til den papirstørrelse og -type, der er angivet i bakkeindstillingerne.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelse og -type under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er siden eller billedet beskåret?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Indsæt billedenheden igen.

  1. Tag tonerpatronen ud af printeren.

  2. Fjern billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er siden eller billedet beskåret?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Der vises skyggebilleder på udskrifterne

Prints with shadow images

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontrollér, om papiret, der er lagt i bakken, er af den korrekte type og med den korrekte vægt.


Er der lagt papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken?

Gå til trin 2.

Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.

Trin 2

Indstil fra menuen Papir papirstørrelse og -type, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Svarer indstillingerne for papirtype og vægt til det papir, der er lagt i bakken?

Gå til trin 3.

Rediger papirtype og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Vises der stadig skyggebilleder på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Vises der stadig skyggebilleder på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Der er grå baggrund på udskrifterne

Page with gray background

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Vælg et lavere tal for at reducere tonertætheden i menuen Kvalitet. For at få adgang til menuen Kvalitet skal du gøre et af følgende:

  • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Udskriftsindstillinger > menuen Kvalitet.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

  • Bemærk! Standardindstillingen er 8.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forsvinder den grå baggrund fra udskrifterne?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Geninstaller først billedenheden og derefter tonerpatronen.

 1. Tag tonerpatronen ud af printeren.

 2. Fjern billedenheden.

  Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

 3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 4. Send udskriftsjobbet igen.


Forsvinder den grå baggrund fra udskrifterne?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Forkerte margener på udskrifter

A print with incorrect margins

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indstil bredde- og længdestyrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er margenerne korrekte?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

I menuen Papir skal du kontrollere, om indstillingen for papirstørrelse matcher det papir, der ligger i skuffen. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Svarer indstillingen for papirstørrelse til det papir, der er lagt i bakken?

Gå til trin 3.

Gør et eller flere af følgende:

 • Rediger indstillingen for papirstørrelse, så den svarer til det papir, der er lagt i bakken.

 • Skift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til indstillingen for papirstørrelse.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er margenerne korrekte?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Papiret krøller

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.


Er bredde- og længdestyrene indstillet korrekt?

Gå til trin 2.

Juster bredde- og længdestyrene.

Trin 2

Indstil fra menuen Papir papirstørrelse og -type, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?

Gå til trin 3.

Rediger papirtype og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er papiret stadig krøllet?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Fjern papiret fra bakken, og vend det om.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er papiret stadig krøllet?

Gå til trin 5.

Problemet er løst.

Trin 5

 1. Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er papiret stadig krøllet?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Uregelmæssig udskrivning

Pages with print irregularities

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelsen på det papir, der er lagt i bakken.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Indstil fra menuen Papir papirstørrelse og -type, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Svarer printerindstillingerne til type og vægt for det papir, der er lagt i bakken?

Gå til trin 3.

Angiv den korrekte papirtype og -vægt, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.


Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?

Ret disse strukturindstillinger via menuen Papirstruktur. For at få adgang til menuen Papirstruktur skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir > Papirstruktur.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?

Gå til trin 6.

Problemet er løst.

Trin 6

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?

Kontakt kundesupporthttp://support.lexmark.com eller via din servicerepræsentant.

Problemet er løst.


Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne

A sample of a print job with repeating defects

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Mål afstanden mellem fejlene.

Undersøg, om afstanden mellem fejlene svarer til:

 • 97 mm (3,82")

 • 47 mm (1,85")

 • 38 mm (1,5")


Er afstanden mellem fejlene magen til et af de viste mål?

Gå til trin 2.

 1. Kontroller, om afstanden mellem fejlene svarer til 80 mm (3,15")

 2. Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport på  http://support.lexmark.com eller din servicerepræsentant.

Trin 2

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer de gentagne fejl stadig?

Kontakt kundesupport på  http://support.lexmark.com eller din servicerepræsentant.

Problemet er løst.


Udskriften er for mørk

A page with a print that is too dark

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Reducer tonersværtningsgraden fra menuen Kvalitet. For at få adgang til menuen Kvalitet skal du gøre et af følgende:

  • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Printerindstillinger > menuen Kvalitet.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

  Bemærk! Standardindstillingen er 8.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for mørk?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Kontroller fra menuen Papir, om papirtypen, papirstrukturen og vægten svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

  • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er bakken indstillet til det ilagte papirs type og vægt?

Gå til trin 3.

Rediger papirtype, -struktur og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for mørk?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.


Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?

I menuen Papirstruktur skal du ændre strukturindstillingerne, så de svarer til det papir, du udskriver på. For at få adgang til menuen Papirstruktur skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir > Papirstruktur.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for mørk?

Gå til trin 6.

Problemet er løst.

Trin 6

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for mørk?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Udskriften er for lys

A page with printed characters that are too light

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Øg tonersværtningsgraden fra menuen Kvalitet. For at få adgang til menuen Kvalitet skal du gøre et af følgende:

  • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Printerindstillinger > menuen Kvalitet.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

  Bemærk! Standardindstillingen er 8.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Kontroller fra menuen Papir, om papirtypen, papirstrukturen og vægten svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

  • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er bakken indstillet til det ilagte papirs type og vægt?

Gå til trin 3.

Rediger papirtype, -struktur og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Sørg for, at det papir, der er lagt i bakken, ikke har struktur eller ru finish.


Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?

I menuen Papirstruktur skal du ændre strukturindstillingerne, så de svarer til det papir, du udskriver på. For at få adgang til menuen Papirstruktur skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir > Papirstruktur.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

Gå til trin 5.

Trin 5

 1. Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Gå til trin 6.

Problemet er løst.

Trin 6

 1. Ryst billedenheden for at omfordele toneren.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Ryst billedenheden godt.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Gå til trin 7.

Problemet er løst.

Trin 7

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig for lys?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Skæve udskrifter

EN udskrift med skæve tegn

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig skæv?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af bakken.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriften stadig skæv?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Printeren udskriver helt sorte sider

A print that is mostly black

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Indsæt billedenheden igen.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  2. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren helt sorte sider?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Udskriver printeren helt sorte sider?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Indstil fra menuen Papir papirtypen, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Er papirtypen for bakken angivet til Transparent?

Gå til trin 2.

Angiv papirtypen til Transparent.

Trin 2

 1. Sørg for, at du benytter en anbefalet type transparent.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Er udskriftskvaliteten stadig dårlig?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Stribede vandrette linjer vises på udskrifter

A print with streaked horizontal lines

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive bakke eller arkføder under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig stribede vandrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Indstil fra menuen Papir papirtype og -vægt, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Svarer indstillingerne for papirtype og vægt til papiret i bakken?

Gå til trin 3.

Rediger papirtype og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 3

 1. Ilæg papir fra en ny pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig stribede vandrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Indsæt billedenheden igen.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  2. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig stribede vandrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 5.

Problemet er løst.

Trin 5

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig stribede vandrette linjer på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Stribede vertikale linjer vises på udskrifter

A print with vertical streaks

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig stribede lodrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

Indstil fra menuen Papir papirtype, -struktur og -vægt, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, skal du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Svarer indstillingerne for papirtype, -struktur og -vægt til papiret i bakken?

Gå til trin 3.

Rediger papirtype, -struktur og -vægt, så det passer til papiret i bakken.

Trin 3

 1. Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig stribede lodrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Indsæt billedenheden igen.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  2. Installer først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig stribede lodrette linjer på udskrifterne?

Gå til trin 5.

Problemet er løst.

Trin 5

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig stribede lodrette linjer på udskrifterne?

Kontakt kundesupporthttp://support.lexmark.com eller din servicerepræsentant.

Problemet er løst.


Der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne

A page with horizontal voids

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Læg papir af en anbefalet type i den angivne skuffe eller arkføder.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 3.

Problemet er løst.

Trin 3

 1. Omfordel toneren i billedenheden.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Ryst billedenheden godt.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Der forekommer lodrette tomme områder på udskrifterne

A page with vertical voids

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig lodrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Indstil fra menuen Papir papirtype og -vægt, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

  • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

   Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, kan du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

  • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig lodrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 3.

Problemet er løst.

Trin 3

Sørg for, at du benytter en anbefalet type papir.

 1. Læg papir af en anbefalet type i den angivne bakke eller arkføder.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der stadig lodrette tomme områder på udskrifterne?

Gå til trin 4.

Problemet er løst.

Trin 4

 1. Omfordel toneren i billedenheden.

  1. Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.

  2. Ryst billedenheden godt.

   Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.

  3. Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Bemærk! Laserscanningsenheden kan være defekt.

Problemet er løst.


Der forekommer tonerpletter på udskrifterne

Handling

Ja

Nej

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Forekommer der tonerpletter på udskrifterne?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Toneren smitter af

Toner smears on prints

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller papirtype, struktur og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu. For at få adgang til menuen Papir skal du gøre et af følgende:

 • Hvis printeren er på et netværk, skal du åbne en webbrowser og indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet. Naviger derefter til Indstillinger > Menuen Papir.

  Bemærk! Hvis du ikke kender IP-adressen på printeren, kan du udskrive en netværksopsætningsside og finde IP-adressen i afsnittet TCP/IP.

 • Hvis printeren er tilsluttet en computer via et USB- eller parallelkabel, skal du åbne hjælpeprogrammet til lokale printerindstillinger til Windows eller printerindstillinger for Macintosh.


Svarer indstillingerne for papirtype, struktur og vægt til det papir, der er lagt i bakken?

Gå til trin 2.

Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.

Trin 2

Send udskriftsjobbet igen.


Smitter toneren stadig af?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Ujævn udskriftstæthed

A print with uneven density

Handling

Ja

Nej

Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Er udskriftstætheden ujævn?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.