Spar penger og miljøet

Lexmark er opptatt av bærekraftighet og forbedrer stadig skriverne for å redusere påvirkningen de har på miljøet. Vi designer med tanke på miljøet, utformer emballasjen på en måte som reduserer mengden materialer, og organiserer innsamlings- og resirkuleringsprogrammer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende:

Ved å velge bestemte skriverinnstillinger eller -oppgaver kan du ytterligere redusere påvirkningen som skriveren har på miljøet. Dette kapitlet gir en oversikt over innstillingene og oppgavene som kan gi større miljømessig gevinst.

Spare papir og toner

Bruke resirkulert papir

Lexmark er opptatt av miljøet, og vi støtter bruk av resirkulert papir produsert spesielt for bruk i laser-/LED-skrivere. Se Bruke resirkulert papir og andre typer kontorpapir for mer informasjon om hvilke typer resirkulert papir som kan brukes i skriveren.

Spare rekvisita

Spare energi

Hvis du vil konfigurere strøminnstillingene på skriveren, bruker du:

Merk: Noen funksjoner er bare tilgjengelige på enkelte skrivermodeller.

Konfigurering av Hvilemodus og Dvalemodus

Hvilemodus og dvalemodus er driftsmoduser som bruker lite strøm.

Merknader:

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og finne IP-adressen i TCP/IP-delen.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Generelle innstillinger > Innstillinger for strømsparingsknapp.

 3. Velg Hvilemodus eller Dvalemodus på rullegardinlisten "Trykk på Hvilemodus-knappen" eller "Trykk og hold inne Hvilemodus-knappen".

 4. Klikk på Send inn.

Justere hvilemodus

Bruke EWS (Embedded Web Server)
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og finne IP-adressen i TCP/IP-delen.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Generelle innstillinger > Tidsavbrudd.

 3. Angi antallet minutter før strømsparingsmodus skal aktiveres for skriveren i feltet Strømsparingsmodus.

 4. Klikk på Send.

Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen (bare Windows)

Angi Tidsavbrudd for dvalemodus

Tidsavbrudd for dvalemodus lar deg angi hvor lenge skriveren skal vente etter at en utskriftsjobb er behandlet, før den går over i en tilstand som krever mindre strøm.

Bruke EWS (Embedded Web Server)
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og finne IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Generelle innstillinger > Tidsavbrudd.

 3. På menyen Tidsavbrudd for dvalemodus velger du antallet timer, dager, uker eller måneder du vil skriveren skal vente før den går over i en tilstand som krever mindre strøm.

 4. Klikk på Send.

Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen

Avhengig av operativsystem, får du tilgang til Tidsavbrudd for dvalemodus via Verktøy for lokale skriverinnstillinger eller Printer Settings.

Bruke Planlegg moduser for strøm

Med Planlegg moduser for strøm kan brukeren planlegge når skriveren går over i en tilstand som krever mindre strøm, eller går i Klar-modus.

Bruke EWS (Embedded Web Server)
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og finne IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Generelle innstillinger > Planlegg moduser for strøm.

 3. Velg strømmodusen på handlingsmenyen.

 4. Velg klokkeslettet på menyen Klokkeslett.

 5. Velg dagene eller dagene på menyen Dag(er).

 6. Klikk på Legg til.

Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen (bare Windows)

Gjenvinning

Lexmark tilbyr returprogram og miljøvennlige løsninger for gjenvinning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende:

Resirkulering av Lexmark-produkter

Hvis du vil returnere Lexmark-produkter for resirkulering, gjør du følgende:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. Velg produktet du vil resirkulere.

Merk: Skriverrekvisita og maskinvare som ikke finnes i innsamlingsprogrammet fra Lexmark, kan resirkuleres ved ditt lokale resirkuleringssenter.

Resirkulering av Lexmark-emballasje

Lexmark jobber hele tiden for å bruke minst mulig emballasje. Mindre emballasje bidrar til at Lexmark-skrivere fraktes mer effektivt og miljøvennlig, og det blir mindre emballasje å kaste. Dette gir lavere utslipp av drivhusgasser, og det brukes mindre energi og naturressurser. Lexmark tilbyr også resirkulering av emballasjekomponenter i enkelte land og regioner. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til www.lexmark.com/recycle og velger deretter ønsket land eller region. Informasjon om tilgjengelige programmer for resirkulering av emballasje finner du sammen med informasjonen om resirkulering av produktet.

Lexmarks kartonger er 100 % resirkulerbare hvis de behandles ved resirkuleringsanlegg for bølgekartong. Slike anlegg finnes kanskje ikke i ditt nærområde.

Isoporen som brukes i Lexmarks emballasje, er resirkulerbar hvis den behandles ved resirkuleringsanlegg for isopor. Slike anlegg finnes kanskje ikke i ditt nærområde.

Når du returnerer en kassett eller patron til Lexmark, kan du bruke esken til kassetten eller patronen om igjen. Lexmark resirkulerer esken.

Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Gjennom Lexmarks returprogram for tonerkassetter kan du sende brukte kassetter tilbake til Lexmark for gjenbruk eller resirkulering. Alle de tomme kassettene som returneres til Lexmark, blir brukt på nytt eller går til gjenvinning. Eskene som brukes som emballasje for returkassettene, blir også resirkulert.

Gjør følgende for å returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. Velg produktet du vil resirkulere.