Installere tilleggsmaskinvare

Montere tilleggsskuffer

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller montere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
 1. Slå av skriveren med strømbryteren, og trekk deretter strømledningen ut av stikkontakten.

    
  The printer is turned off.
  Power cord is unplugged from the electrical outlet and printer.

 2. Pakk ut papirskuffen, og fjern eventuell emballasje.

 3. Ta skuffen ut av rammen.

 4. Fjern all emballasje fra innsiden av skuffen.

 5. Sett skuffen inn i rammen.

 6. Plasser skuffen i nærheten av skriveren.

 7. Juster skriveren med skuffen, og senk skriveren langsomt på plass.

 8. Koble strømledningen til skriveren og deretter til en jordet stikkontakt. Slå deretter på skriveren.

    
  The power cord is plugged into the electrical outlet and into the printer.
  The printer is turned on.

  Merk: Når skriverprogramvaren og eventuelt tilleggsutstyr er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Koble til kabler

Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel, eller parallellkabel, eller til nettverket med en Ethernet-kabel.

Kontroller følgende:

Advarsel – mulig skade: Ikke rør de viste områdene på USB-kabelen, nettverksadaptere eller skriveren når utskrift pågår. Det kan oppstå datatap eller funksjonsfeil.
The illustration shows the printer base rear ports.
 

Bruk

For å

1

USB-port*

Koble til en valgfri trådløs nettverksadapter.

2

USB-port

Koble skriveren til en datamaskin.

3

Ethernet-port*

Koble skriveren til et nettverk.

4

Parallellport*

Koble skriveren direkte til en datamaskin.

5

Strømbryter

Slå skriveren av eller på.

6

Kontakt for skriverens strømledning

Koble skriveren til et strømuttak.

7

Sikkerhetsspor

Fest en lås for å sikre at skriveren holder seg på plass.