Nettverksutskrift

Merknader:

Forberede oppsett av skriveren i et Ethernet-nettverk.

Du trenger informasjonen nedenfor før du konfigurerer skriveren for et Ethernet-nettverk.

Merk: Hvis nettverket tilordner IP-adresser til datamaskiner og skrivere automatisk, kan du fortsette installeringen av skriveren.

Du trenger en Ethernet-kabel for å koble skriveren til nettverket og en tilgjengelig port som kobler skriveren fysisk til nettverket. Bruk en ny nettverkskabel hvis det er mulig for å unngå potensielle problemer med en skadet kabel.

Forberede oppsett av skriveren i et trådløst nettverk.

Merknader:

Sørg for å ha følgende informasjon før du konfigurerer skriveren i et trådløst nettverk:

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved hjelp av Wi-Fi Protected Setup (PIN)

Skriveren støtter bare personlig identifiseringsnummer, (PIN)-metoden for å koble til et trådløst nettverk ved hjelp av Wi-Fi Protected Setup, (WPS)-metoder

Merk: Kontroller at tilgangspunktet ditt (trådløse ruter) er WPS-sertifisert eller WPS-kompatibelt. Det er mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet ditt.
 1. Skriv ut en nettverksoppsettside eller menyinnstillingsside. Se Skrive ut en side med menyinnstillinger og nettverksoppsett hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Se etter WPS PIN i avsnittet Trådløs.

 3. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

  Merknader:

  • IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 4. Vis WPS-innstillingene. Det er mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet ditt.

 5. Angi WPS PIN-koden på åtte sifre, og lagre deretter innstillingen.

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å bruke skriverprogramvaren

Merknader:

Bruke verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling (bare for Windows-brukere)

 1. Kontroller om skriverprogramvaren er installert.

 2. Bruk søkekommandoen på Start-menyen for å finne startsiden.

 3. Åpne Startside, og klikk deretter på Innstillinger > Wireless Setup Utility.

 4. Følg instruksjonene på dataskjermen.

Bruke verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling (bare for Macintosh)

Med verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling kan du gjøre følgende:

Installere verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling
 1. Gå til hjemmesiden for Lexmarks brukerstøtte på http://support.lexmark.com.

 2. Last ned det nyeste verktøyet verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling.

 3. Dobbeltklikk på den nedlastede installeringspakken for skriveren.

 4. Følg instruksjonene på dataskjermen.

Starte verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling

Merknader:

 1. Gå til følgende fra Finder:

  Programmer > velg skrivermappen

 2. Dobbeltklikk på Verktøy for oppsett av trådløs tilkobling, og følg instruksjonene på skjermen.

Merk: Hvis det oppstår problemer når du bruker verktøyet, kan du klikke på the Help icon.

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved hjelp av Embedded Web Server

Før du starter, kontrollerer du at:

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis skriverens IP-adresse på skriverens kontrollpanel. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløs.

 3. Endre innstillingene for det trådløse tilgangspunktet (trådløs ruter).

  Merk: Pass på at du skriver inn riktig SSID.
 4. Klikk på Send.

 5. Slå av skriveren og koble fra Ethernet-kabelen. Vent deretter minst 5 sekunder, og slå så skriveren på igjen.

 6. Skriv ut en nettverksoppsettside for å kontrollere at skriveren er koblet til nettverket. Kontroller at statusen Tilkoblet vises i delen Nettverkskort [x].