Skriverkonfigurasjoner

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

Du kan konfigurere skriveren ved å legge til en ekstra 250-arks eller 550-arks skuff. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer den valgfrie skuffen, kan du se Montere tilleggsskuffer.

Basic printer model with an optional tray

1

Skriverens kontrollpanel

2

Papirstopp

3

Standard utskuff

4

Utløserknapp for frontdeksel

5

Luke for kontrollerkort

6

Standard 250-arks skuff

7

250- eller 550-arks skuff (tilleggsutstyr)

8

50-arks flerbruksmater

9

Frontdeksel