Løse skriverproblemer

Vanlige problemer med skriveren

Skriveren svarer ikke

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Kontroller at skriveren er slått på.


Er skriveren slått på?

Gå til trinn 2.

Slå på skriveren.

Trinn 2

Kontroller om skriveren er i Hvilemodus eller Dvalemodus.


Er skriveren i Hvilemodus eller Dvalemodus?

Trykk på Hvilemodus-knappen for å aktivere skriveren fra Hvilemodus eller Dvalemodus.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller at strømledningen er koblet til skriveren og et jordet strømuttak.


Er strømledningen koblet til skriveren og et jordet strømuttak?

Gå til trinn 4.

Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømuttak.

Trinn 4

Kontroller annet elektrisk utstyr som er koblet til stikkontakten.


Fungerer annet elektrisk utstyr?

Koble fra det andre elektriske utstyret, og slå på skriveren. Hvis skriveren ikke fungerer, kobler du til det andre elektriske utstyret igjen.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

Kontroller om kablene som kobler samme skriveren og datamaskinen, er koblet til riktige porter.


Er kablene koblet til riktige porter?

Gå til trinn 6.

Kontroller følgende:

 • At USB-symbolet på kabelen stemmer med USB-symbolet på skriveren.

 • At riktig Ethernet-kabel er koblet til riktig Ethernet-port.

Trinn 6

Stikkontakten er ikke slått av med en bryter eller sikring.


Er stikkontakten slått av med en bryter eller sikring?

Slå på bryteren eller tilbakestill sikringen.

Gå til trinn 7.

Trinn 7

Kontroller om skriveren er koblet til et overspenningsvern, UPS-enheter eller skjøteledninger.


Er skriveren koblet til et overspenningsvern, UPS-enheter eller skjøteledninger?

Koble strømledningen direkte til et jordet strømuttak.

Gå til trinn 8.

Trinn 8

Kontroller at kabelen er koblet til en port på skriveren og en port på datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet.


Er skriverkabelen koblet til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet?

Gå til trinn 9.

Koble skriverkabelen til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet.

Trinn 9

Sørg for at alt tilleggsutstyr er riktig installert, og fjern eventuell emballasje.


Er alt tilleggsutstyr riktig installert, og er all emballasje fjernet?

Gå til trinn 10.

Slå av skriveren, fjern all emballasje, installer deretter tilleggsutstyret på nytt, og slå på skriveren.

Trinn 10

Kontroller at du har valgt riktig portinnstilling for skriverdriveren.


Er portinnstillingene riktige?

Gå til trinn 11.

Bruk riktige skriverdriverinnstillinger.

Trinn 11

Kontroller den installerte skriverdriveren.


Er riktig skriverdriver installert?

Gå til trinn 12.

Installer riktig skriverdriver.

Trinn 12

Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.


Fungerer skriveren?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Problemer med tilleggsenheter

Kan ikke gjenkjenne internt tilleggsutstyr

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Trinn 1

Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.


Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontroller om det interne tilleggsutstyret er riktig installert i kontrollerkortet.

 1. Slå av skriveren med strømbryteren, og trekk deretter strømledningen ut av stikkontakten.

 2. Kontroller om det interne tilleggsutstyret er installert i den riktige kontakten i kontrollerkortet.

 3. Koble strømledningen til skriveren og deretter til en jordet stikkontakt. Slå deretter på skriveren.


Er det interne tilleggsutstyret er riktig installert i kontrollerkortet?

Gå til trinn 3.

Koble det interne tilleggsutstyret til kontrollerkortet.

Trinn 3

Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller deretter om tilleggsutstyret er oppført på listen over installerte funksjoner.


Er det interne tilleggsutstyret oppført på menyinnstillingssiden?

Gå til trinn 4.

Installer det interne tilleggsutstyret på nytt.

Trinn 4

 1. Kontroller om det interne tilleggsutstyret er valgt.

  Det kan være nødvendig å legge til det interne tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Problemer med skuff

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Åpne skuffen, og gjør ett eller flere av følgende:

  • Se etter fastkjørt papir eller matingsfeil.

  • Kontroller at papirstørrelsesindikatorene på papirskinnene er justert etter papirstørrelsesindikatorene på bunnen av skuffen.

  • Hvis du skriver ut på en tilpasset papirstørrelse, må du kontrollere at papirskinnene hviler mot kantene av papiret.

  • Kontroller at papiret ikke er høyere enn kapasitetsmerket.

  • Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.

 2. Kontroller at skuffen lukkes ordentlig.


Fungerer skuffen?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Slå av skriveren, vent i ca. 10 sekunder, så slå den på igjen.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Fungerer skuffen?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller at skuffen er installert.

Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om skuffen er oppført på listen over installert tilleggsutstyr.


Er skuffen oppført på menyinnstillingssiden?

Gå til trinn 4.

Sett inn skuffen igjen. Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skuffen hvis du vil ha mer informasjon.

Trinn 4

Kontroller at skuffen er tilgjengelig i skriverdriveren.

Merk: Legg eventuelt til alternativet manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.


Er skuffen tilgjengelig i skriverdriveren?

Gå til trinn 5.

Legg til skuffen manuelt i skriverdriveren.

Trinn 5

Kontroller at tilleggsutstyret er valgt

 1. Velg tilleggsutstyret fra programmet du bruker. Hvis du bruker Mac OS X versjon 9, må du kontrollere at skriveren er konfigurert i Chooser.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Fungerer skuffen?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Problemer med papirmating

Papiret kjører seg ofte fast

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Dra ut skuffen, og gjør ett eller flere av følgende:

  • Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.

  • Kontroller at papirstørrelsesindikatorene på papirskinnene er justert etter papirstørrelsesindikatorene på bunnen av skuffen.

  • Kontroller at papirførerne er justert etter kantene på papiret.

  • Kontroller at papiret ikke er høyere enn kapasitetsmerket.

  • Kontroller at du skriver ut på en anbefalt papirstørrelse og type.

 2. Sett skuffen ordentlig inn.

  Hvis gjenoppretting ved papirstopp er aktivert, skrives utskriftsjobbene ut på nytt automatisk.


Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Gå gjennom tipsene til hvordan du unngår papirstopp. Se Unngå papirstopp hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Følg anbefalingene, og send utskriftsjobben på nytt.


Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Meldingen Paper jam (Papirstopp) vises etter at det fastkjørte papiret er fjernet

Handling

Yes (Ja)

No (Nei)

Åpne frontdekselet og fjern alle skuffene.

 1. Fjern eventuelt fastkjørt papir.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 2. Trykk på the select button for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.


Vises meldingen om fastkjørt papir fortsatt?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt

Actions (Handlinger)

Yes (Ja)

No (Nei)

 1. Sett Gjenopprett ved stopp til Auto eller På fra menyen for utskriftsgjenoppretting. Forsøk ett av følgende for å få tilgang til menyen for utskriftsgjenoppretting:

  • Dersom skriveren er koblet til et nettverk, åpner du en nettleser og skriver IP-adressen til skriveren i adressefeltet. Deretter navigerer du til Innstillinger > Generelle innstillinger > Utskriftsgjenoppretting.

   Merk: Hvis du ikke vet IP-adressen til skriveren, skriver du ut en nettverksoppsettside og finner IP-adressen i TCP/IP-avsnittet.

  • Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, åpner du verktøyet for lokale skriverinnstillinger for Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh.

 2. Send sidene som ikke ble skrevet ut, på nytt.


Ble fastkjørte sider skrevet ut?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.