Forstå skrivermeldingene

Meldinger om tonerkassett

Konflikt kassett/bildeenhet [41.xy]

Rekkefølge på lampene på skriverens kontrollpanel for Konflikt kassett/bildeenhet [41.xy]

feillampe - På

tonerlampe - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, gjør du følgende:

 1. Kontroller at både tonerkassetten og bildeenheten er Lexmark-autoriserte MICR- (Magnetic Ink Content Recording) eller ikke-MICR-rekvisita.

 2. Bytt ut tonerkassetten eller bildeenheten slik at begge er Lexmark-autoriserte MICR- eller ikke-MICR-rekvisita.

Merknader:

Lite toner igjen [88.xx]

Printer control panel light sequence for Cartridge logw [88.xx]

Toner light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, kan det hende du må bestille en tonerkassett. Hvis det er nødvendig, trykker du på the start button på skriverens kontrollpanel for å fortsette utskriften.

Tonerkassett snart tom [88.xy]

Printer control panel light sequence for Cartridge nearly low [88.xy]

Error light - Blinker sakte

Toner light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du på the start button på skriverens kontrollpanel for å fortsette utskriften (hvis nødvendig).

Tonerkassett nesten helt tom [88.xy]

Printer control panel light sequence for Cartridge very low 88.xy

Error light - Blinker

Toner light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, kan det hende du må skifte tonerkassetten veldig snart. Du kan finne mer informasjon i delen Bytte rekvisita Brukerveiledningen.

Hvis det er nødvendig, trykker du på the start button på skriverens kontrollpanel for å fortsette utskriften.

Bytt tonerkassett, omtrent 0 sider gjenstår [88.xy]

Printer control panel light sequence for Replace cartridge, 0 estimated pages remain [88.xy]

Error light - på

Toner light - på

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Replace cartridge, 0 estimated pages remain [88.xy]

Error light - på

Paper jam light - blinker

Ready light - på

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, bytter du tonerkassetten. For mer informasjon, se instruksjonsarket som fulgte med rekvisita eller avsnittet "Skifte rekvisita" i Brukerveiledningen.

Merk: Hvis du ikke har en ny tonerkassett, kan du se delen Bestille rekvisita i brukerveiledningen eller gå til www.lexmark.com.

Bytt tonerkassett, feil region for skriver [42.xy]

Printer control panel light sequence for Replace cartridge, printer region mismatch [42.xy]

Error light - på

Toner light - på

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Replace cartridge, printer region mismatch [42.xy]

Error light - på

Load paper light - blinker

Toner light - på

Hvis ekstralampesekvensen stemmer overens med lampesekvensen i den foregående illustrasjonen, sett inn en tonerkassett som samsvarer med regionnummeret til skriveren. x angir verdien til skriverregionen. y angir verdien til tonerkassettregionen. x og y kan ha følgende verdier.

Skriver- og tonerkassettregioner

Regionnummer (x)

Region (y)

0

Global

1

USA og Canada

2

Europeisk økonomisk område (EEA), Sveits

3

Asia-Stillehavsområdet, Australia og New Zealand

4

Latin-Amerika

5

Afrika, Midt-Østen og Europa for øvrig

9

Ugyldig


Merknader:

Sett inn manglende eller passiv tonerkassett [31.xy]

feillampe – På

tonerlampe – På

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, trykker du raskt to ganger på Startknappen for å se rekkefølgen på rekvisitalampene.

feillampe – På

Papirstopplampe – På

tonerlampe – På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Bytt uegnet tonerkassett [32.xy]

feillampe – På

Papirstopplampe – På

Legg i papir-lampe – På

tonerlampe – På

Hvis de samme lampene lyser på skriveren som på tegningen ovenfor, tar du ut tonerkassetten og setter inn en kassett som støttes. Se Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark hvis du vil ha mer informasjon.

Merknader:

Meldinger om bildeenhet

Bildeenhet snart tom [84.xy]

Printer control panel light sequence for Imaging unit low [84.xy]

Toner light - Blinker

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, kan det hende du må bestille en bildeenhet. Hvis det er nødvendig, trykker du på the start button på skriverens kontrollpanel for å fortsette utskriften.

Bildeenhet nesten tom [84.xy]

Printer control panel light sequence for Imaging unit nearly low [84.xy]

Error light - Blinker sakte

Toner light - Blinker

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du på the start button på skriverens kontrollpanel for å fortsette utskriften (hvis nødvendig).

Bildeenhet nesten helt tom [84.xy]

Printer control panel light sequence for Imaging unit very low [84.xy]

Error light - Blinker

Toner light - Blinker

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, kan det hende du må skifte bildebehandlingsenheten veldig snart. Du kan finne mer informasjon i delen Bytte rekvisita Brukerveiledningen.

Hvis det er nødvendig, trykker du på the start button på skriverens kontrollpanel for å fortsette utskriften.

Bytt bildeenhet, omtrent 0 sider gjenstår [84.xy] [84.xy]

Printer control panel light sequence for Replace imaging unit, 0 estimated pages remain [84.xy]

Error light - på

Toner light - blinker

Start button light - på

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, bytter du bildeenheten. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med rekvisitaen.

Merk: Hvis du ikke har en ny bildeenhet, kan du se delen Bestille rekvisita i brukerveiledningen eller gå til www.lexmark.com.

Sett inn manglende eller passive bildeenhet [31.xy]

feillampe – På

tonerlampe – Blinker

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, trykker du raskt to ganger på Startknappen for å se rekkefølgen på rekvisitalampene.

feillampe – På

Papirstopplampe – På

tonerlampe – Blinker

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Bytt uegnet bildeenhet[32.xy]

feillampe – På

Papirstopplampe – På

Legg i papir-lampe – På

tonerlampe – Blinker

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, tar du ut bildeenheten og setter inn en enhet som støttes. Se Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark hvis du vil ha mer informasjon.

Merknader:

[type rekvisita] fra en annen leverandør enn Lexmark, se brukerveiledningen [33.xy]

Merk: Typen rekvisita kan være tonerkassett eller bildeenhet.

Skriveren har oppdaget en rekvisita eller del fra en annen leverandør enn Lexmark i skriveren.

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid. Se Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark hvis du vil ha mer informasjon.

Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

Advarsel – mulig skade: Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes kanskje ikke av garantien.

Hvis du godtar alle disse risikoene, og ønsker å fortsette å bruke uoriginale deler og rekvisita i skriveren, trykker du på og holder avbryt-knappen og # på kontrollpanelet inne i 15 sekunder.

På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på Velg-knappen og avbryt-knappen på kontrollpanelet samtidig i 15 sekunder for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Hvis du ikke godtar disse risikoene, fjerner du tredjepartens rekvisita/deler fra skriveren og installerer originale Lexmark-rekvisita/deler.

Merk: Du finner en liste over støttede rekvisita i delen Bestille rekvisita og på www.lexmark.com.

Meldinger om papirilegging

Feil papirstørrelse, åpne [papirkilde] [34]

Printer control panel light sequence for Incorrect paper size, open<nbspace/>[paper source]<nbspace/>[34]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Incorrect paper size, open [paper source] [34]

Error light - På

Load light - På

Ready light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Legg i [papirkilde] med [tilpasset typenavn] [papirretning]

Printer control panel light sequence for Load [paper source] with [custom type name]

Load paper light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Legg i [papirkilde] med [tilpasset type streng] [retning]

Printer control panel light sequence for Load [paper source] with [custom type string]

Load paper light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Legg i [papirkilde] med [papirstørrelse] [retning]

Printer control panel light sequence for Load [paper source] with [paper size]

Load paper light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Legg i [papirkilde] med [papirtype] [papirstørrelse] [retning]

Printer control panel light sequence for Load [paper source] with [paper type] [paper size]

Load paper light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Fyll flerbruksmateren med [navn på tilpasset type] [retning]

Legg i papir-lampe – På

Startknapp-lampe – På

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, kan du prøve noe av det følgende:

Fyll flerbruksmateren med [tilpasset type streng] [retning]

Legg i papir-lampe – På

Startknapp-lampe – På

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, kan du prøve noe av det følgende:

Fyll flerbruksmateren med [papirstørrelse] [retning]

Legg i papir-lampe – På

Startknapp-lampe – På

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, kan du prøve noe av det følgende:

Fyll flerbruksmateren med [papirtype] [papirstørrelse] [retning]

Legg i papir-lampe – På

Startknapp-lampe – På

Hvis lampene lyser i samme rekkefølge som på tegningen ovenfor, kan du prøve noe av det følgende:

Fjern papir fra standardutskuffen

Printer control panel light sequence for Remove paper from standard bin

Load paper light - Blinker

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, gjør du følgende:

 1. Du må fjerne papiret fra standardutskuffen.

 2. Trykk på the start button på skriverens kontrollpanel hvis du vil fortsette utskriften.

Meldinger om kommunikasjonsfeil

Nettverk [x] programvarefeil [54]

Printer control panel light sequence for Network [x] software error [54]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Network [x] software error [54]

Error light - På

Paper jam light - Blinker

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Standard parallellport deaktivert [56]

Printer control light sequence for Standard parallel port disabled [56]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Standard parallel port disabled [56]

Error light - På

Paper jam light - Blinker sakte

Load paper light - Blinker sakte

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Feil i standard nettverksprogram [54]

Printer control panel light sequence for Standard network software error [54]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the continue button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Standard network software error [54]

Error light - På

Paper jam light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Bakre USB-port deakt. [56]

Printer control panel light sequence for Rear USB port disabled [56]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Standard USB port disabled [56]

Error light - På

Paper jam light - Blinker

Load paper light - Blinker

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Meldinger om for lite minne

Ikke nok minne til å sortere jobb [37]

Printer control panel light sequence for Insufficient memory to collate job [37]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Insufficient memory to collate job [37]

Error light - På

Toner light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser [35]

Printer control panel light sequence for Insufficient memory to support Resource Save feature [35]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Insufficient memory to support Resource Save feature [35]

Error light - På

Ready light - Blinker

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du på the start button på skriverens kontrollpanel for å slette lyssekvensen.

Jobben blir skrevet ut uten å bruke Lagre ressurser.

Fullt minne [38]

Printer control panel light sequence for Memory full [38]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Memory full [38]

Error light - På

Toner light - På

Ready light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Diverse meldinger

Lukk frontdeksel

Printer control panel light sequence for Close front door

Error light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, lukker du frontdekselet på skriveren.

Komplisert side, noen data ble kanskje ikke skrevet ut [39]

Printer control panel light sequence for Complex page, some data may not have printed

Error light - På

Continue button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the continue button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Complex page, some data may not have printed

Error light - På

Ready light - På

Continue button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Feil ved PPDS-skrift [50]

Printer control panel light sequence for PPDS font error [50]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for PPDS font error [50]

Error light - På

Toner light - Blinker

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene på samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, prøver du følgende:

Skriveren måtte startes på nytt. Den siste jobben kan være ufullstendig.

Printer control panel light sequence for Printer had to restart. Last job may be incomplete.

Error light - Blinker

Load paper light - Blinker

Ready light - Blinker

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du på the start button på skriverens kontrollpanel for å fortsette utskriften.

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk http://support.lexmark.com eller kontakt kundestøtte.

Servicefeil

Printer control panel light sequence for Service error

Error light - Blinker

Jam light - Blinker

Load light - Blinker

Toner light - Blinker

Ready light - Blinker

Start button light - Blinker

Hvis rekkefølgen på lampene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, skrur du av skriveren og skrur den på igjen.

Hvis lampene ennå blinker etter 10 sekunder, kan det hende at skriveren trenger service. Besøk http://support.lexmark.com eller kontakt systemansvarlig.

For mange skuffer tilkoblet [58]

Printer control panel light sequence for Too many trays attached [58]

Error light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på lysene på skriverens kontrollpanel samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, trykker du raskt to ganger på the start button for å se rekkefølgen på rekvisitalysene.

Supplemental light sequence for Too many trays attached [58]

Error light - På

Load light - På

Toner light - På

Start button light - På

Hvis rekkefølgen på rekvisitalysene samsvarer med rekkefølgen på illustrasjon foran, gjør du følgende:

 1. Slå av skriveren.

 2. Trekk ut strømledningen.

  Merk: Tilleggsskuffer låses sammen når de stables. Fjern stablede skuffer en om gangen, og begynn nederst.
 3. Ta ut de overflødige skuffene.

 4. Koble strømledningen til et jordet strømuttak.

 5. Slå på skriveren igjen.