Bruke EWS (Embedded Web Server)

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Bruk Embedded Web Server til å:

Slik får du tilgang til Embedded Web Server for skriveren:

  1. Finne skriverens IP-adresse ved å skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og deretter finne TCP/IP-avsnittet.

    Se Skrive ut en side med menyinnstillinger og nettverksoppsett hvis du vil ha mer informasjon.

    Merknader:

  2. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  3. Trykk på Enter.