MS312, MS315, MS317, MS415 şi MS417

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Informaţii despre imprimantă

Utilizarea acestui ghid

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Configurarea imprimantei

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opţiunilor interne

Instalarea opţiunilor hardware

Configurarea software-ului imprimantei

Acces la reţea

Conectarea imprimantei la o reţea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Verificarea configurării imprimantei

Utilizarea MS312 şi MS317

Utilizarea panoului de control al imprimantei

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi

Instalarea Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale)

Folosirea Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale)

Utilizarea MS315, MS415 şi MS417

Utilizarea panoului de control

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi

Accesarea serverului EWS

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de tipărire speciale

Configurarea dimensiunii şi a tipului de hârtie pentru MS312 şi MS317

Configurarea dimensiunii şi a tipului de hârtie pentru MS315, MS415 şi MS417

Utilizarea recipientului standard şi a opritorului pentru hârtie

Încărcarea tăvilor

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea şi anularea legării tăvilor

Ghid despre hârtie şi suporturile de tipărire speciale

Indicaţii despre hârtie

Utilizarea suporturilor speciale

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare la MS315, MS415 şi MS417

Tipărirea paginilor de informaţii

Anularea unei operaţii de tipărire

Economisiţi bani şi protejaţi mediul

Economia de hârtie şi toner

Reciclare

Gestionarea imprimantei

Găsirea informaţiilor complexe despre reţele şi administrare

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server

Administrarea imprimantelor MS312 şi MS317

Administrarea imprimantelor MS315, MS415 şi MS417

Reglarea modului Sleep (Repaus)

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Declaraţie privind volatilitatea

Golirea memoriei volatile

Ştergerea memoriei nevolatile

Identificarea informaţiilor de securitate ale imprimantei

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri pentru MS312 şi MS317

Lista de meniuri pentru MS315, MS415 şi MS417

Meniul Paper (Hârtie)

meniul Rapoarte

meniul Reţea/Porturi

Meniul Security (Securitate)

Meniul Settings (Setări)

Meniul Asistenţă pentru MS315, MS415 şi MS417

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Identificarea locaţiilor blocajelor

Blocaj de hârtie la uşa din faţă

Blocaj de hârtie la uşa din spate

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

Blocaj hârtie în tăvi

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncţional

Întreţinerea imprimantei

Curăţarea imprimantei

Verificarea stării pieselor şi consumabilelor

Număr de pagini estimate rămase

Comandarea pieselor şi consumabilelor

Depozitarea pieselor de schimb

Înlocuirea consumabilelor

Mutarea imprimantei

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Serverul EWS nu se deschide

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Note

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Note despre licenţe

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

Dezafectarea produsului

Notificare de sensibilitate statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consumul de energie

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)