Tukosten poistaminen

Voit estää useimmat tukokset valitsemalla oikeanlaista paperia tai erikoismateriaalia ja asettamalla sen oikein tulostimeen. Jos tukoksia ilmenee, noudata tämän luvun ohjeita.

Huomautus: Oletusarvoinen Tukosselvitys-asetus on Automaattinen. Tulostin tulostaa jumiutuneet sivut uudelleen, jos sivujen säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.