Rahan ja ympäristön säästäminen

Lexmark on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kehittää jatkuvasti tulostimiaan ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tuotteiden suunnittelussa noudatetaan ympäristötietoisia käytäntöjä, pakkaukset valmistetaan kierrätysmateriaaleista ja lisäksi käytössä on tuotteiden keräys- ja kierrätysohjelmat. Lisätietoja:

Voit vähentää tulostimesi ympäristökuormitusta valitsemalla käyttöön tiettyjä tulostusasetuksia ja -tehtäviä. Tässä luvussa kuvataan asetukset ja toimenpiteet, jotka voivat säästää luontoa.

Paperin ja väriaineen säästäminen

Tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia tulostimen hiilijalanjäljestä liittyy paperinkäyttöön. Hiilijalanjälkeä voi pienentää merkittävästi käyttämällä uusiopaperia ja noudattamalla tulostussuosituksia, kuten tulostamista paperin molemmille puolille ja useiden sivujen tulostamista yhdelle paperin puolelle.

Lisätietoja nopeista keinoista säästää paperia ja energiaa tulostimen asetusten avulla on kohdassa Säästötilan käyttäminen.

Uusiopaperin käyttäminen

Lexmark ottaa ympäristöasiat huomioon ja tukee lasertulostimiin tarkoitetun uusiopaperin käyttämistä. Lisätietoja tulostimessa hyvin toimivista uusiopapereista on kohdassa Uusiopaperin ja muiden toimistopaperien käyttäminen.

Tulostustarvikkeiden säästäminen

Energian säästäminen

Säästötilan käyttäminen

 1. Avaa web-selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

  Huomautuksia:

  • Voit tarkastella tulostimen IP-osoitetta Verkko/Portit-valikon TCP/IP-osiosta. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
  • Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
 2. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset > Säästötila.

 3. Valitse asetus.

  Valinta

  Toiminto

  Ei käytössä

  Valitse käyttöön oletusasetukset kaikissa Säästötila-toiminnoissa.

  Huomautuksia:

  • Asetukset, joita muutettiin muiden tilojen ollessa valittuina, palautetaan oletusasetuksiin.
  • Ei käytössä -asetus tukee tulostimen suorituskykytietoja.

  Virta

  Virrankulutuksen pienentäminen, erityisesti tulostimen ollessa valmiustilassa.

  Huomautuksia:

  • Tulostimen koneisto ei käynnisty, ennen kuin asiakirja on valmis tulostettavaksi. Voit havaita lyhyen viiveen ennen ensimmäisen sivun tulostumista.
  • Tulostin siirtyy lepotilaan, kun viimeisestä toiminnosta on kulunut yksi minuutti.
  • Tulostimen näyttö on pimeänä tulostimen ollessa lepotilassa.
  • Nidonnan viimeistelijän ja muiden valinnaisten viimeistelijöiden valot ovat sammuneina tulostimen ollessa lepotilassa.

  Virta/paperi

  Valitse käyttöön kaikki Virta- ja Paperi-tilojen asetukset.

  Tavallinen paperi

  Ota käyttöön automaattinen kaksipuolinen tulostus.


 4. Valitse Lähetä.

Tulostimen käyttöäänen hiljentäminen

Voit hiljentää tulostimen käyttöääntä valitsemalla Hiljainen tila -asetuksen.

 1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  the home button > Asetukset > the select button > Asetukset > the select button > Yleiset asetukset > the select button > Hiljainen tila > the select button

 2. Valitse asetus.

  Valinta

  Toiminto

  Käytössä

  Hiljennä tulostimen käyttöääntä.

  Huomautuksia:

  • Tulostustyöt käsitellään tavallista hitaammin.
  • Tulostimen koneisto ei käynnisty, ennen kuin asiakirja on valmis tulostettavaksi. Voit havaita lyhyen viiveen ennen ensimmäisen sivun tulostumista.
  • Hälytysäänet ja kasetin hälytysääni poistetaan käytöstä.
  • Pikakäynnistyskomento ohitetaan.

  Ei käytössä

  Valitse käyttöön tehdasasetukset.

  Huomautus: Tämä asetus tukee tulostimen suorituskykytietoja.


 3. Valitse the select button.

Lepotilan säätäminen

 1. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

  Valikko-painike > Asetukset > Valitse-painike > Asetukset > Valitse-painike > Yleiset asetukset > Valitse-painike > Aikakatkaisut > Valitse-painike > Lepotila > Valitse-painike

 2. Voit valita lepotilakentässä minuuttimäärän, jonka tulostin odottaa ennen lepotilaan siirtymistä.

 3. Ota muutokset käyttöön.

Horrostilan käyttäminen

Horrostila on erittäin vähän virtaa kuluttava tila.

Huomautuksia:

 1. Siirry ohjauspaneelissa kohtaan

  the home button > Asetukset > the select button > Asetukset > the select button > Yleiset asetukset > the select button

 2. Valitse Paina Lepo-painiketta tai Paina Lepo-painiketta alhaalla ja paina sitten the select button-painiketta.

 3. Paina Horros > the select button-painiketta.

Tulostimen näytön kirkkauden säätäminen

Jos haluat säästää virtaa tai sinun on vaikea lukea näyttöä, voit säätää näytön kirkkautta.

Embedded Web Server -palvelun käyttäminen
 1. Avaa web-selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

  Huomautuksia:

  • Voit tarkastella tulostimen IP-osoitetta Verkko/Portit-valikon TCP/IP-osiosta. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
  • Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
 2. Valitse Asetukset > Yleiset asetukset.

 3. Kirjoita haluamasi näytön kirkkausprosentti Näytön kirkkaus -kenttään.

 4. Valitse Lähetä.

Kierrättäminen

Lexmark tarjoaa keräysohjelmia ja edistyneitä tapoja kierrättää. Lisätietoja:

Lexmark-tuotteiden kierrättäminen

Lexmark-tuotteiden palauttaminen kierrätettäväksi:

 1. Siirry osoitteeseen www.lexmark.com/recycle.

 2. Valitse kierrätettävä tuote.

Huomautus: Tulostintarvikkeet ja laitteet, joita ei ole lueteltu Lexmarkin keräys- ja kierrätysohjelmassa, voi kierrättää paikallisen kierrätyskeskuksen kautta.

Lexmarkin pakkausmateriaalien kierrättäminen

Lexmark pyrkii jatkuvasti pienentämään pakkauksia. Pienemmät pakkaukset mahdollistavat Lexmarkin tulostimien kuljettamisen entistä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin sekä vähentävät hävitettävän pakkausmateriaalin määrää. Tällainen toiminnan tehostaminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä säästää energiaa ja luonnonvaroja.

Lexmarkin laatikot ovat kokonaan kierrätettävissä alueilla, joilla on aaltopahvinkierrätyslaitoksia. Laitoksia ei ehkä ole kaikilla alueilla.

Lexmarkin pakkauksissa käytetty vaahtomuovi on kierrätettävissä alueilla, joilla on vaahtomuovin kierrätyslaitoksia. Laitoksia ei ehkä ole kaikilla alueilla.

Kun palautat värikasetin Lexmarkille, voit käyttää laatikkoa, jossa värikasetti toimitettiin. Lexmark kierrättää laatikon.

Lexmarkin värikasettien palauttaminen uudelleenkäytettäväksi tai kierrätettäväksi

Lexmarkin värikasettien keräysohjelman ansiosta voit palauttaa käytetyt värikasetit maksutta Lexmarkille uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Kaikki Lexmarkille palautetut tyhjät värikasetit käytetään uudelleen tai puretaan osiin ja kierrätetään. Myös värikasettien palautuslaatikot kierrätetään.

Lexmarkin värikasettien palauttaminen uudelleenkäytettäväksi tai kierrätettäväksi

 1. Siirry osoitteeseen www.lexmark.com/recycle.

 2. Valitse kierrätettävä tuote.