MX310 ja MX317

Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Skannerin perustoiminnot

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen ja skannaustason käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttäminen

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Tulostimen lisäasetukset

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapelien liittäminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Verkkoyhteydet

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

Paperikoon ja -lajin määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Lokeroiden täyttäminen

Monikäyttösyöttöaukon täyttäminen

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Erikoismateriaalien käyttäminen

Paperiohjeet

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tulostaminen mobiililaitteesta

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Kopioiminen

Kopioiminen

Valokuvien kopioiminen

Kopioiminen erikoismateriaalille

Kopiointiasetusten muuttaminen

Tietojen sijoittaminen kopioihin

Kopiointityön peruuttaminen

Kopiointiasetusten toiminta

Lähettäminen sähköpostissa

Tulostimen asentaminen sähköpostin lähettämistä varten

Sähköpostin pikavalinnan luominen

Asiakirjan lähettäminen sähköpostitse

Sähköpostiviestin peruuttaminen

Faksaaminen

Tulostimen asentaminen faksaamista varten

Faksin lähettäminen

Faksikohteen pikavalinnan luominen upotetussa web-palvelimessa

Faksiasetusten muuttaminen

Lähtevän faksin peruuttaminen

Faksien laittaminen pitoon ja välittäminen

Faksiasetukset

Skannaaminen

Skannaus FTP-osoitteeseen

Skannaaminen tietokoneeseen

Tulostimen valikot

Valikot-luettelo

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit-valikko

Suojaus-valikko

Asetukset-valikko

Ohje-valikko

Rahan ja ympäristön säästäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Tulostimen suojaaminen

Haihtuvuusjulistus

Siirrettävän muistin tyhjentäminen

Pysyvän muistin tyhjentäminen

Tulostimen suojaustietojen paikallistaminen

Tulostimen ylläpito

Tulostimen osien puhdistaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen

Jäljellä olevien sivujen arvioitu määrä

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Tulostimen hallinta

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Etäohjauspaneelin käyttö

Sähköpostihälytysten määrittäminen

Raporttien tarkasteleminen

Tarvikeilmoitusten määrittäminen Embedded Web Server -palvelimen avulla

Tehdasasetusten palautus

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Paperitukos etuluukussa

Paperitukos takaluukussa

Paperitukos vakiolokerossa

Paperitukos arkinkääntäjässä

Paperitukos lokeroissa

Paperitukos monisyöttölaitteessa

Paperitukos automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa

Vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tulostinongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Kopiointiongelmien ratkaiseminen

Faksiongelmien ratkaiseminen

Skanneriongelmien ratkaiseminen

Embedded Web Server ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Ilmoitukset

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Käyttöoikeustiedote

Tavaramerkit

Emissiotaso

Lämpötilatiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Tietoliikennepäätelaitteita koskevat säännökset