Scanning til en FTP adresse

ADF (automatisk dokumentføder)

Scannerens glasplade

Der er lagt papir i den automatiske dokumentføder (ADF)

Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider.

Papir lagt på scannerens glasplade

Brug scannerens glasplade til enkelte sider, små objekter (som f.eks. postkort eller fotos), transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade).


Med scanneren kan du scanne dokumenter direkte til en FTP server (File Transfer Protocol). Der kan kun sendes én FTP adresse til serveren ad gangen.

Når en FTP destination er konfigureret af din systemadministrator, bliver navnet på destinationen tilgængeligt som et genvejsnummer eller vises som en profil under ikonet Tilbageholdte job. En FTP destination kan også være en anden PostScript printer, f.eks. kan et farvedokument scannes og derefter sendes til en farveprinter.

Oprettelse af genveje

I stedet for at indtaste hele FTP-adressen på printerens betjeningspanel, hver gang du sender et dokument til en FTP-server, kan du oprette en permanent FTP-destination og tilknytte et genvejsnummer. Der er to måder at oprette genvejsnumre på: ved hjælp af Embedded Web Server eller ved at bruge printerens kontrolpanel.

Oprettelse af en FTP-destinationsgenvej ved hjælp af Embedded Web Server

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Naviger til:

  Indstillinger > området Andre indstillinger > Håndter genveje > Indstilling af FTP-genvej

 3. Indtast de korrekte oplysninger.

  Bemærk! Der kan kræves en adgangskode. Hvis du ikke har et id og en adgangskode, skal du kontakte systemadministratoren.
 4. Indtast et genvejsnummer.

  Bemærk! Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.
 5. Klik på Tilføj.

Oprettelse af en FTP-genvej ved brug af printerens kontrolpanel

 1. På startsiden skal du navigere til:

  FTP > FTP > indtast FTP-adressen > Ikonet Tilføj foretrukne > angiv et navn til genvejen > Udført

 2. Bekræft, at genvejsnavnet er korrekt, og tryk derefter på OK.

  Bemærkninger:

  • Hvis genvejsnavnet er forkert, skal du trykke på Annuller og derefter indtaste oplysningerne igen.
  • Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.

Scanning til en FTP adresse

Du kan bruge printeren til at sende scannede dokumenter til en FTP adresse på flere forskellige måder. Du kan indtaste FTP adressen, bruge et genvejsnummer eller adressebogen. Du kan også bruge programmet Sendt til flere, Scan til netværk eller MyShortcut fra printerens startskærmbillede. Der er flere oplysninger i Brug af programmerne på startskærmen.

Scanning til en FTP-adresse og brug af printerkontrolpanelet

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

  FTP > FTP > skriv FTP-adressen > Udført > Send

Scanning til en FTP adresse ved hjælp af et genvejsnummer

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På printerens kontrolpanel skal du trykke # på tastaturet og derefter angive nummeret på FTP-genvejen.

 4. Tryk på the accept button > Send.

Scanne en FTP ved brug af adressebogen

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  FTP > FTP > the address book icon > skriv navnet på modtageren > Søg

 4. Tryk på navnet på modtageren.

  Bemærk! Du kan søge efter yderligere modtagere ved at trykke på Ny søgning og skrive navnet på den næste modtager.
 5. Tryk på the accept button > Send.