Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Printeren sammenkæder bakker, når den angivne papirstørrelse og -type er ens. Når én sammenkædet bakke er tom, indføres mediet fra den næste sammenkædede bakke. For at forhindre bakker i at blive sammenkædet kan du tildele et unikt specialpapirtypenavn.

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Papirmenu.

 3. Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de skuffer, du sammenkæder.

  • Hvis du vil sammenkæde skuffer, skal du sørge for, at begge skuffer har samme papirstørrelse og -type.

  • Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du sørge for, at skufferne ikke har samme papirstørrelse og type.

 4. Klik på Send.

Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og -type fra printerens kontrolpanel. Der er flere oplysninger i Angivelse af papirstørrelse og -type.
Advarsel - Potentiel skade: Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printeren. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret.

Angivelse af et specialnavn til papirtypen

Brug af Embedded Web Server
 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Menuen Papir > Brugerdefinerede navne.

 3. Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et specialpapirtypenavn.

 4. Klik på Send.

 5. Klik på Specialtyper, og kontroller derefter, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

Brug af printerens kontrolpanel
 1. På startsiden skal du navigere til:

  the menu icon > Menuen Papir > Brugerdefinerede navne

 2. Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et specialpapirtypenavn.

 3. Tryk på Send.

 4. Tryk på Specialtyper, og kontroller derefter, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

Tildeling af en specialpapirtype

Brug af Embedded Web Server

Tildel en specialpapirtypenavn til en skuffe ved sammenkædning til skuffen eller fjernelse af sammenkædning til bakker.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Menuen Papir > Specialtyper.

 3. Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

  Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.
 4. Klik på Send.

Brug af printerens kontrolpanel
 1. På startsiden skal du navigere til:

  menuikonet > Menuen Papir > Specialtyper

 2. Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

  Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.
 3. Tryk på Send.