Beskrivelse af printermeddelelserne

Patron snart tom [88.xy]

Du skal muligvis bestille en udskiftningstonerpatron. Vælg Fortsæt på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Patron passer ikke t. billedenhed [41.xy]

Brug kun en understøttet tonerkassette og billedenhed.

Bemærk! Se en liste over understøttede forbrugsstoffer på www.lexmark.com.

Patron næsten tom [88.xy]

Vælg Fortsæt på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Patron næsten hel tom, [x] sider tilbage, anslået [88.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte tonerpatronen. Læs mere i afsnittet “Udskiftning af forbrugsstoffer” i brugervejledningen.

Vælg Fortsæt på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Skift fra [papirkilde] til [specialstreng], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Skift fra [paper source] til [custom type name], ilæg [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Skift [Papirkilde] til [Papirtype] [Papirstørrelse], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Kontroller skuffe [x]-tilslutning

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Luk panel, eller isæt kassette

Tonerpatronen mangler eller er ikke installeret korrekt. Isæt kassetten, og luk derefter alle paneler og dæksler.

Luk bagpanelet til efterbehandleren

Luk bagdækslet til efterbehandler.

Luk flatbed-dækslet, og ilæg originaler for at genstarte job [2yy.xx]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Luk bagpanel

Luk bagpanelet til printeren.

Luk toppaneldæksel

Luk printerens topdæksel for at fjerne beskeden.

Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet [57]

Tilbageholdte job annulleres på grund af følgende mulige ændringer i printeren:

Tryk på Fortsæt på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.

Defekt flash fundet [51]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Disken er fuld [62]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Disk er fuld, scanningsjobbet blev annulleret

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Disken skal formateres før brug i denne enhed

Vælg Formater disk på printerkontrolpanelet for at formatere printerens harddisk og fjerne meddelelsen.

Bemærk! Når du formaterer, slettes alle filer på printerens harddisk.

Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Tøm hulningsboks

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Der er indsat en ikke-understøttet USB-enhed. Fjern USB-enheden, og indsæt derefter en understøttet enhed.

Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.

Der er isat en ikke-understøttet USB-hub. Fjern USB-hubben, og installer derefter en understøttet enhed.

Faxhukommelse fuld

 1. Vælg Fortsæt på kontrolpanelet for at slette meddelelsen og annullere faxjobbet.

 2. Gør følgende:

  • Reducer faxopløsningen.

  • Reducer antallet af sider.

 3. Send faxjobbet.

Fax ude af drift. Kontakt systemadministrator.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

"Til format" for faxserver er ikke indstillet. Kontakt systemadministrator.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Navnet på faxstationen er ikke opsat. Kontakt systemadministrator.

Prøv en af følgende handlinger:

Nummeret på faxstationen er ikke opsat. Kontakt systemadministrator.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Billedenh. næsten tom [84.xy]

Du skal muligvis bestille en udskiftningsbilledenhed. Vælg Fortsæt på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Billedenh. næsten tom [84.xy]

Vælg Fortsæt på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Billedenh. næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [84.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte billedenheden. Læs mere i afsnittet “Udskiftning af forbrugsstoffer” i brugervejledningen.

Vælg Fortsæt på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Inkompatibel udskriftsbakke [x] [59]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Inkompatibel skuffe [x] [59]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Forkert papirstørrelse, åbn [paper source] [34]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Isæt hulningsboks

Indsæt hulningsboksen i efterbehandleren, og tryk derefter på Fortsæt for at fjerne meddelelsen.

Isæt en hæftekassette

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Isæt bakke [x]

Indsæt den angivne bakke i printeren.

Installer bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Installer bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ikke nok hukommelse til at sortere job [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ikke nok hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer [35]

Installer yderligere hukommelse i printeren, eller vælg Fortsæt for at deaktivere Spar ressourcer, fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet [37]

Tryk på Fortsæt på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.

Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job gendannes ikke [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ilæg [paper source] med [custom string] [paper orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ilæg [paper source] med [custom type name] [paper orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ilæg [paper source] med [paper size] [paper orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ilæg [paper source] med [paper type] [paper size] [paper orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Læg [custom string] [paper orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Læg [custom type name] [paper orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Læg [paper size] [paper orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Læg [paper type] [paper size] [paper orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ilæg hæfteklammer

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Vedligeholdelsessæt snart tomt [80.xy]

Du skal muligvis bestille et vedligeholdelsessæt. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge Lexmarks supportwebsted på http://support.lexmark.com eller kontakte kundesupport og derefter rapportere meddelelsen.

Vælg Fortsæt for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Vedligeholdelsessæt næsten tomt [80.xy]

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge Lexmarks supportwebsted på http://support.lexmark.com eller kontakte kundesupport og derefter rapportere meddelelsen.

Vælg Fortsæt for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Vedligeholdelsessæt næsten helt tomt, [x] sider tilbage, anslået [80.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte vedligeholdelsessættet. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge Lexmarks supportwebsted på http://support.lexmark.com eller kontakte kundesupport og derefter rapportere meddelelsen.

Vælg Fortsæt for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hukommelsen er fuld [38]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Hukommelse fuld, kan ikke udskrive faxer

Gør et af følgende fra kontrolpanelet:

Forkert indførte dokumenter fjernet, ekstra ark i udskriftsbakke [24y.xx]

Vælg Fortsæt på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Bemærk! Du kan reducere antallet af forkert indførte dokumenter ved at sørge for, at mediet er afkølet og lagt korrekt i.

Ingen analog telefonlinje tilsluttet modem, fax er deaktiveret.

Tilslut printeren til en analog telefonlinje.

Netværk [x] softwarefejl [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ikke-Lexmark [supply type], se betjeningsvejledningen [33.xy]

Bemærk! Forbrugsstoftypen kan være tonerpatron eller billedenhed.

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Der er flere oplysninger i Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør..

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk samtidigt på knappen Annuller og knappen # på kontrolpanelet, og hold dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller enheder i printeren.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere originale Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Bemærk! Du kan finde en liste over understøttede forbrugsstoffer i afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" eller gå til www.lexmark.com.

Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer [52]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Behov for papirskift

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Parallel port [x] deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Printeren blev nødt til at genstarte. Det sidste job blev måske ikke udført korrekt.

Tryk på Fortsæt på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til http://support.lexmark.com eller kontakte kundesupport.

Genindsæt bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Genindsæt bakker [x] – [y]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende patron [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Fjern defekt disk [61]

Fjern den defekte harddisk fra printeren, og udskift den.

Fjern emballage, [area name]

Fjern alt tilbageværende emballage fra den specificerede lokalitet.

Fjern papir fra alle bakker

Fjern papiret fra alle bakker. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på Continue (Fortsæt) .

Fjern papir fra bakke [x]

Fjern stakken af papir fra den angivne bakke. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på Fortsæt.

Fjern papir fra [linked set bin name]

Fjern papir fra den angivne bakke. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på Fortsæt.

Fjern papir fra standardudskriftsbakke

Fjern papirstakken fra standardbakken.

Læg alle originaler i maskinen igen, hvis jobbet genstartes.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy]

Udskift tonerpatronen for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer” i brugervejledningen.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i brugervejledningen, hvis du ikke har en ny patron, eller besøg www.lexmark.com.

Udskift patron, matcher ikke printeromr. [42.xy]

Installer en tonerpatron, der svarer til områdenummeret på din printer. x angiver værdien på printerområdet. y angiver værdien på patronområdet. x og y kan have følgende værdier:

Områder for printere og tonerpatroner

Områdenummer

Område

0

Global

1

USA, Canada

2

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz

3

Asien og Stillehavsområdet, Australien, New Zealand

4

Latinamerika

5

Afrika, Mellemøsten, resten af Europa

9

Ugyldig


Bemærkninger:

Udskift defekt billedenhed [31.xy]

Udskift den defekte billedenhed for at fjerne meddelelsen. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i brugervejledningen, hvis du ikke har en ny billedenhed, eller besøg www.lexmark.com.

Udskift billedenhed, 0 sider tilbage, anslået [84.xy]

Udskift billedenheden for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer” i brugervejledningen.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i brugervejledningen, hvis du ikke har en ny billedenhed, eller besøg www.lexmark.com.

Udskift fastklemte originaler, hvis du genstarter jobbet.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Udskift sidste scannede side og fastklemte originaler, hvis jobbet genstartes.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Udskift vedligeholdelsessæt, anbefalet levetid overskredet [80.xy]

Der er planlagt vedligeholdelse af printeren. For at få flere oplysninger kan du gå til http://support.lexmark.com eller kontakt din salgsrepræsentant.

Udskift vedligeholdelsessæt for at genoptage udskrivning [80.xy]

Der er planlagt vedligeholdelse af printeren. For at få flere oplysninger kan du gå til http://support.lexmark.com eller kontakt din salgsrepræsentant.

Erstat manglende patron [31.xy]

Isæt den manglende patron for at fjerne meddelelsen. Der er flere oplysninger i Udskiftning af tonerpatronen.

Udskift manglende fuser [80.xx]

 1. Installer den manglende fuser. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med reservedelen.

 2. Vælg Forbrugsstoffer udskiftet på kontrolpanelet for at fjerne meddelelsen.

Isæt manglende billedenhed [31.xy]

Installer den manglende enhed. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Udskift rullesæt [81.xx]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Udskift skillepladen

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Udskift ikke-understøttet patron [32.xy]

Fjern den angivne tonerpatron, og isæt derefter en, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Denne fejl kan også skyldes installation af en original Lexmark-patron, som f.eks. en patron med høj ydeevne, der ikke er beregnet til brug i dette produkt.

Følgende fejlkoder indikerer, at en ikke-original Lexmark-tonerpatron er installeret:

32.13

32.16

32.19

32.22

32.25

32.28

32.31

32.34

32.37

Der er flere oplysninger i Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør..

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer", eller gå til www.lexmark.com, hvis du ikke har en erstatningspatron.

Udskift ikke-understøttet billedenhed [32.xy]

Tag billedenheden ud, og isæt derefter en billedenhed, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Denne fejl kan også skyldes installation af en original Lexmark billedenhed, som f.eks. en MICR-enhed, der ikke er beregnet til brug i dette produkt.

Følgende fejlkoder indikerer, at en ikke-original Lexmark billedenhed er installeret:

32.14

32.17

32.20

32.23

32.26

32.29

32.32

32.35

32.38

Se Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør. for at få yderligere oplysninger.

Bemærk! Hvis du ikke har en erstatningsbilledenhed, kan du se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" eller gå til www.lexmark.com.

Udskift børste

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Gendan tilbageholdte job?

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Scanningsdokument for langt

Scanningsjobbet overskrider det maksimale antal sider. Tryk på Annuller job for at slette meddelelsen og annullere scanningsjobbet.

Dækslet til den automatiske dokumentføder åbent

Luk ADF-dækslet.

Scanner deaktiveret af admin [840.01]

Udskriv uden scanner, eller kontakt din systemadministrator.

Scanner deaktiveret. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet fortsætter. [840.02]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Dækslet til papirstop i scanneren står åbent

Luk det nederste dæksel til den automatiske dokumentføder for at fjerne meddelelsen.

Papirstop i scanner, åbn og luk topdækslet på automatisk arkføder [2yy.xx]

Fjern papirstoppet fra dækslet til den automatiske dokumentføder.

Papirstop i scanner, fjern alle originaler fra scanner [2yy.xx]

Fjern papirstoppet fra scanneren.

Papirstop i scanner, fjern fastklemte originaler fra scanner [2yy.xx]

Fjern papirstoppet fra scanneren.

Scannervedligehold behøves snart, brug ADF-sæt [80]

Kontakt kundeservice, og sig, at du har fået denne meddelelse. Der er planlagt vedligeholdelse af printeren.

Seriel port [x] deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

SMTP-server ikke konfigureret. Kontakt systemadministrator.

Tryk på Fortsæt på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.

Bemærk!  Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

Ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst

Tryk på Fortsæt på printerens kontrolpanel for at slette det angivne job.

Bemærk! Tilbageholdte job, der ikke gendannes, forbliver på printerens harddisk, og der er ikke adgang til dem.

Softwarefejl i standardnetværk [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

USB-standardport deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Bemærk! Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.

Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet

Foretag en af følgende handlinger:

Enheden kører i Sikker tilstand. Nogle udskrivningsindstillinger er muligvis deaktiveret eller giver uventet resultater.

Tryk på Fortsæt for at slette meddelelsen.

Der er for mange bakker [58]

 1. Sluk for printeren.

 2. Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

 3. Fjern de ekstra bakker.

 4. Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

 5. Tænd printeren igen.

Der er for mange diske [58]

 1. Sluk for printeren.

 2. Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

 3. Fjern den ekstra harddisk fra printeren.

 4. Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

 5. Tænd printeren igen.

Der er for mange flashoptioner [58]

 1. Sluk for printeren.

 2. Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

 3. Fjern den ekstra flashhukommelse.

 4. Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

 5. Tænd printeren igen.

Der er for mange skuffer [58]

 1. Sluk for printeren.

 2. Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

 3. Fjern de ekstra skuffer.

 4. Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

 5. Tænd printeren igen.

Papirstørrelse for Bakke [x] understøttes ikke

Erstat med en understøttet papirstørrelse.

Uformateret flash fundet [53]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

Ikke-understøttet disk

Fjern den ikke-understøttede printerharddisk, og isæt en understøttet printerharddisk.

Ikke-understøttet option i port [x] [55]

 1. Sluk printeren.

 2. Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

 3. Fjern det ikke-understøttede optionskort fra printerens systemkort, og indsæt et understøttet kort.

 4. Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

 5. Tænd printeren igen.

USB-port [x]deaktiveret [56]

Tryk på Fortsæt på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.

Bemærkninger:

WebLink-server ikke opsat. Kontakt systemadministrator.

Tryk på Fortsæt på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.

Bemærk! Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.