Udskrive et dokument

Udskrivning af formularer

Brug Formularer og Favoritter til hurtigt og let at give adgang til ofte anvendte formularer eller andre oplysninger, som ofte udskrives. Før du kan bruge dette program, skal du først konfigurere det på printeren. Der er flere oplysninger i Opsætning af formularer og favoritter.

 1. På startsiden skal du navigere til:

  Formularer og favoritter > vælg formularen på listen > angiv antallet af kopier > juster andre indstillinger

 2. Anvend ændringerne.

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelse og -type i printeren, før du sender udskriftsjobbet.
 1. Fra det dokument, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.

 2. Juster om nødvendigt indstillingerne.

 3. Send udskriftsjobbet.

justere tonersværtningsgrad

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Printerindstillinger > Menuen Kvalitet > Tonersværtning.

 3. Juster tonersværtningsgraden, og klik på Send.

Brug af printerens kontrolpanel
 1. På startsiden skal du navigere til:

  the menu icon > Indstillinger > Printerindstillinger > Menuen Kvalitet > Tonersværtning

 2. Juster indstillingen, og tryk på Send.