Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillinger som reference, skal du udskrive en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne. Der er flere oplysninger i Udskrivning af en side med menuindstillinger.

Hvis du ønsker en mere omfattende metode til gendannelse af printerens standardindstillinger, skal du bruge funktionen Slet alle indstillinger. Der er flere oplysninger i Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse.

Advarsel - Potentiel skade: Valg af gendan standardindstillingerne returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser og netværk/port-menuindstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.

På startsiden skal du navigere til:

the menu icon > Indstillinger > Generelle indstillinger > Fabriksindstillinger > Gendan nu > Send