Afsendelse af en fax

Du kan bruge printeren til at sende en fax til en eller flere modtagere på flere forskellige måder. Du kan indtaste e-mail-adressen, bruge et genvejsnummer eller adressebogen. Du kan også bruge programmet Sendt til flere eller MyShortcut fra printerens startskærmbillede. Der er flere oplysninger i Brug af programmerne på startskærmen.

Afsendelse af en fax ved brug af printerens kontrolpanel

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. Tryk på Fax på startsiden.

 4. Angiv faxnummeret eller en genvej.

  Bemærk! Tilføj modtagere ved at trykke på Næste nummer, og indtast herefter modtagerens telefonnummer eller genvejsnummer, eller søg i adressebogen.
 5. Tryk på Fax det.

Afsendelse af en fax ved hjælp af computeren

Til Windows-brugere
 1. Fra dokumentet, som du prøver at faxe, skal du åbne dialogboksen Udskriv.

 2. Vælg printeren, og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Installer.

 3. Klik på Fax > Aktiver fax, og indtast derefter modtagerens faxnummer eller -numre.

 4. Konfigurer om nødvendigt andre faxindstillinger.

 5. Accepter ændringerne, og send derefter faxjobbet.

 6. Bemærkninger:

Til Macintosh-brugere
 1. Vælg Arkiv > Udskriv, når dokumentet er åbent.

 2. Vælg printeren.

 3. Indtast modtagerens faxnummer, og konfigurer derefter andre faxindstillinger, hvis det er nødvendigt.

 4. Send faxjobbet.

Afsendelse af en fax ved hjælp af et genvejsnummer

Faxgenveje fungerer på samme måde som faste numre på en telefon eller en faxmaskine. Et genvejsnummer (1-999) kan indeholde en enkelt eller flere modtagere.

 1. Ilæg et originalt dokument med forsiden opad og den korte kant først i ADF-bakken eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På printerens kontrolpanel skal du trykke # og derefter angive nummeret på genvejen ved hjælp af tastaturet.

 4. Tryk på Fax det.

Afsendelse af en fax ved hjælp af adressebogen

Med adressebogen kan du søge efter bogmærker og netværksadresseservere. Du kan få yderligere oplysninger om aktivering af adressebogen ved at kontakte din netværksadministrator.

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Fax > the address book icon > Skriv navnet på modtageren > Søg

  Bemærk! Du kan kun søge efter ét navn ad gangen.
 4. Tryk på navnet på modtageren og derefter på Fax det.

Afsendelse af en fax på et fastsat tidspunkt

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Fax > indtast et faxnummer > Indstillinger > Forsinket afsendelse

  Bemærk! Hvis Faxtilstanden er indstillet til Faxserver, vises knappen Forsinket afsendelse ikke. Faxer, der venter på afsendelse, vises i faxkøen.
 4. Angiv tidspunktet, hvor faxen vil blive afsendt, og tryk derefter på Knappen acceptér.

 5. Tryk på Fax det.

  Bemærk! Dokumentet scannes og faxes derefter til den fastsatte tid.