Løsning af problemer med fax

Opkalds-ID vises ikke

Handling

Ja

Nej

Kontakt dit teleselskab for at kontrollere, om din telefonlinje er abonnent til opkalds-ID tjenesten.

Bemærkninger:

 • Hvis dit område understøtter flere forskellige opkalds-ID mønstre, er det muligvis nødvendigt at ændre standardindstillingen. Der er to mulige indstillinger: FSK (mønster 1) og DTMF (mønster 2).
 • Om du kan få adgang til disse indstillinger ved hjælp af faxmenuen afhænger af, om dit land eller område understøtter flere forskellige opkalds-ID mønstre.
 • Kontakt dit teleselskab for at finde ud af, hvilket mønster eller hvilken indstilling du skal anvende.

Vises opkalds-ID'et?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Kan ikke sende eller modtage en fax

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, om der bliver vist en fejl- eller statusmeddelelse på displayet.


Får du vist en fejl- eller statusmeddelelse på displayet?

Slet fejl- eller statusmeddelelsen.

Gå til trin 2.

Trin 2

Kontroller, at netledningen er sluttet til printeren og en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.


Er netledningen sat i printeren og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?

Gå til trin 3.

Slut netledningen til printeren og til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Trin 3

Kontroller strømmen.

Undersøg, om printeren er sat i stikkontakten og tændt, og om Klar vises på displayet.


Er printeren tændt, og vises Klar på displayet?

Gå til trin 4.

Tænd for printeren, og vent, indtil Klar vises på displayet.

Trin 4

Kontroller printerforbindelsen.

Hvis det er aktuelt, skal du kontrollere, om kabelforbindelserne for følgende udstyr er sikre:

 • Telefon

 • Håndsæt

 • Telefonsvarer


Er alle kabelforbindelser sikre?

Gå til trin 5.

Forbind kablerne på sikker vis.

Trin 5

 1. Kontroller telefonstikket.

  1. Slut telefonkablet til vægstikket.

  2. Lyt efter en opkaldstone.

  3. Hvis du ikke hører en opkaldstone, skal du sætte et andet telefonkabel i vægstikket.

  4. Hvis du stadig ikke hører en opkaldstone, skal du sætte telefonkablet i et andet vægstik.

  5. Hvis du hører en opkaldstone, skal du slutte printeren til dette vægstik.

 2. Prøv at sende eller modtage en fax.


Kan du sende eller modtage en fax?

Problemet er løst.

Gå til trin 6.

Trin 6

Kontroller, om printeren er forbundet til en analog telefontjeneste eller det korrekte digitale stik.

Faxmodemet er en analog enhed. Bestemte enheder kan sluttes til printeren, så de digitale telefontjenester kan bruges.

 • Hvis du bruger en ISDN-telefontjeneste, skal du slutte printeren til en analog telefonport (en R-interfaceport) på en ISDN-terminaladapter. Kontakt din ISDN-udbyder for at få yderligere oplysninger og anmode om en R-interfaceport.

 • Hvis du bruger DSL, skal du tilslutte et DSL-filter eller en router, der understøtter analogt brug. Kontakt din DSL-udbyder for at få yderligere oplysninger.

 • Hvis du bruger en PBC-telefontjeneste, skal du kontrollere, at du opretter forbindelse til en analog forbindelse på PBC. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du overveje at bruge en analog telefonlinje til faxmaskinen.


Er printeren forbundet til en analog telefontjeneste eller det korrekte digitale stik?

Gå til trin 7.

Forbind printeren til en analog telefontjeneste eller det korrekte digitale stik.

Trin 7

Lyt efter en opkaldstone.


Hørte du en klartone?

Gå til trin 8.

 • Prøv at ringe til faxnummeret for at sikre, at det fungerer korrekt.

 • Hvis telefonlinjen bruges af en anden enhed, skal du vente på, at den anden enhed afsluttes, inden du sender en fax.

 • Hvis du bruger funktionen Opkald med rør på, skal du skrue op for lydstyrken for at bekræfte, at der høres en opkaldstone.

Trin 8

Du skal midlertidigt frakoble andet udstyr (som f.eks. telefonsvarere, computere med modemmer eller telefonlinjedelere) mellem printeren og telefonlinjen, og prøv derefter at sende eller modtage en fax.


Kan du sende eller modtage en fax?

Problemet er løst.

Gå til trin 9.

Trin 9

 1. Deaktiver midlertidigt banke på. Kontakt dit telefonselskab for at få den tastekode, der kan slå funktionen Banke på fra midlertidigt.

 2. Prøv at sende eller modtage en fax.


Kan du sende eller modtage en fax?

Problemet er løst.

Gå til trin 10.

Trin 10

 1. Deaktiver midlertidigt Voice Mail-tjenesten. Kontakt telefonudbyderen for at få flere oplysninger.

  Bemærk! Hvis du vil bruge både voice mail og printeren, skal du overveje at tilføje en ekstra telefonlinje til printeren.

 2. Prøv at sende eller modtage en fax.


Kan du sende eller modtage en fax?

Problemet er løst.

Gå til trin 11.

Trin 11

Scan det originale dokument en side ad gangen.

 1. Ring til faxnummeret.

 2. Scan dokumentet en side ad gangen.


Kan du sende eller modtage en fax?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Kan modtage, men ikke sende faxer

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, at printeren er i faxtilstand.

På startskærmbilledet skal du trykke på Fax for at sætte printeren i faxtilstand og derefter sende faxen.

Bemærk! Programmet Send til flere understøtter ikke XPS-outputtypen. Hvis du skal bruge XPS, skal du anvende den almindelige faxmetode.


Kan du sende faxer?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Anbring originaldokumentet ordentligt.

Læg originaldokumentet med forsiden opad og den korte kant først ind i den automatisk dokumentføder eller med forsiden nedad på scannerglasset op mod det øverste, venstre hjørne.

Bemærk! Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.


Kan du sende faxer?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Programmer genvejsnummeret korrekt.

 • Kontroller, om genvejsnummeret er blevet programmeret til det telefonnummer, du ønsker at ringe op til.

 • Indtast telefonnummeret manuelt.


Kan du sende faxer?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Kan sende, men ikke modtage faxer

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller bakken eller arkføderen.

Hvis den er tom, skal du lægge papir i bakken eller i arkføderen.


Kan du modtage faxer?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Kontroller indstillingerne for forsinkelse af ring

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger >> Faxindstillinger >> Indstilling af analog fax.

 3. I feltet Antal ringetoner før svar skal du indtaste det antal gange, telefonen skal ringe, inden printeren svarer.

 4. Klik på Send.


Kan du modtage faxer?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Udskift tonerkassetten. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.


Kan du modtage faxer?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Fax- og e-mail-funktioner er ikke konfigureret

Bemærkninger:

Handling

Ja

Nej

 1. På startsiden skal du navigere til:

  Ikonet Menuer > Indstillinger > Generelle indstillinger > Kør indledende installation > Ja > Send

 2. Sluk printeren, og tænd den derefter igen.

  Skærmbilledet "Vælg dit sprog" vises på printerens display.

 3. Vælg et sprog, og tryk derefter på Knappen acceptér.

 4. Vælg et land eller område, og tryk derefter på Næste.

 5. Vælg en tidszone, og tryk derefter på Næste.

 6. Vælg Fax og E-mail, og tryk derefter på Næste.


Er fax- og e-mail-funktionerne konfigureret?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Den modtagne fax er af dårlig udskriftskvalitet

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Bed den person, der sendte dig faxen om at:

 1. Kontroller, at kvaliteten af det originale dokument er tilfredsstillende.

 2. Forøg faxscanneropløsningen, hvis det er muligt.

 3. Send faxen igen.


Er udskriftskvaliteten af faxen tilfredsstillende?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Reducer faxtransmissionshastigheden for indgående fax.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
  • Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP.
 2. Klik på Indstillinger > Faxindstillinger > Indstilling af analog fax.

 3. Klik på en af følgende i menuen Maks. hastighed:

  • 2400

  • 4800

  • 9600

  • 14400

  • 33600

 4. Klik på Send, og send derefter faxen igen.


Er udskriftskvaliteten af faxen tilfredsstillende?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Udskift tonerkassetten.

Når Patron snart tom [88.xy] vises, skal du udskifte patronen og sende faxen igen.


Er udskriftskvaliteten af faxen tilfredsstillende?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.