Løsning af printerproblemer

Grundlæggende printerproblemer

Printeren reagerer ikke

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, at printeren er tændt.


Er printeren tændt?

Gå til trin 2.

Tænd printeren.

Trin 2

Kontroller, om printeren er i slumringstilstand eller dvaletilstand.


Er printeren i slumringstilstand eller dvaletilstand?

Tryk på knappen Slumre for at vække printeren fra slumringstilstand eller dvaletilstand.

Gå til trin 3.

Trin 3

Kontroller, at den ene ende af netledningen er sluttet til printeren og den anden ende til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.


Er netledningen sat i printeren og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?

Gå til trin 4.

Sæt den ene ende af netledningen i printeren og den anden ende i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Trin 4

Kontroller andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten.


Fungerer det andet elektriske udstyr?

Fjern det andet elektriske udstyrs ledning fra stikkontakten, og tænd derefter printeren. Hvis printeren ikke fungerer, skal du tilslutte det andet elektriske udstyr igen.

Gå til trin 5.

Trin 5

Kontroller, at kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte.


Er kablerne sat i de rigtige porte?

Gå til trin 6.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

 • USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren

 • Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.

Trin 6

Kontroller, at der ikke er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.


Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?

Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.

Gå til trin 7.

Trin 7

Kontroller, om printeren er sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger.


Er printeren sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger?

Sæt printerens netledning direkte i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.

Gå til trin 8.

Trin 8

Kontroller, at den ene ende af printerkablet er sat i en port på printeren, og at den anden ende er tilsluttet computer, printserver, option eller en anden netværksenhed.


Sidder printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed?

Gå til trin 9.

Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed.

Trin 9

Sørg for at installere alle hardwareoptioner korrekt, og fjern alt emballagemateriale.


Er alle hardwareoptioner korrekt installeret, og er alt emballagemateriale fjernet?

Gå til trin 10.

Sluk printeren, fjern alt emballagemateriale, installer hardwareoptionerne igen, og tænd derefter printeren.

Trin 10

Kontroller, at du har valgt de rigtige portindstillinger i printerdriveren.


Er portindstillingerne korrekte?

Gå til trin 11.

Brug de rigtige indstillinger i printerdriveren.

Trin 11

Kontroller den installerede printerdriver.


Er den korrekte printerdriver installeret?

Gå til trin 12.

Installer den korrekte printerdriver.

Trin 12

Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.


Fungerer printeren?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Printerdisplayet er tomt

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Tryk på knappen Slumre på printerens kontrolpanel.


Vises Klar på printerens display?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.


Vises Vent et øjeblik og Klar på printerens display?

Problemet er løst.

Sluk printeren, og kontakt derefter kundesupport.


Problemer med hardware og interne optioner

Kan ikke registrere intern option

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.


Fungerer den interne option korrekt?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

Kontroller, om den interne option er installeret korrekt på systemkortet.

 1. Sluk for printeren ved hjælp af strømstikket, og tag netledningen ud af stikkontakten.

 2. Sørg for, at den interne option er installeret i det korrekte stik på systemkortet.

 3. Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.


Er den interne option installeret korrekt på systemkortet?

Gå til trin 3.

Slut den interne option til systemkortet.

Trin 3

Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option er anført på listen over Installerede funktioner.


Er den interne option anført på siden med menuindstillinger?

Gå til trin 4.

Geninstaller den interne option.

Trin 4

 1. Kontroller, om den interne option er valgt.

  Det er muligvis nødvendigt manuelt at tilføje den interne option i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Fungerer den interne option korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Den interne printserver fungerer ikke korrekt

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Installer den interne printerserver igen.

 1. Fjern den interne printserver, og installer den igen. Der er flere oplysninger i Installation af en intern løsningsport.

 2. Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne printserver er anført på listen over installerede funktioner.


Er den interne printserver anført på listen over installerede funktioner?

Gå til trin 2.

Kontroller, at den interne printserver understøttes af printeren.

Bemærk! En intern printserver fra en anden printer fungerer måske ikke på denne printer.

Trin 2

Kontroller kablet og tilslutningen til den interne printserver.

Brug det rigtige kabel, og kontroller derefter, at det sidder godt fast i den interne printserver.


Fungerer den interne printserver korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


ISP (Internal Solutions Port) fungerer ikke korrekt

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Kontroller, at ISP'en (Internal Solutions Port) er installeret.

 1. Installer ISP'en. Der er flere oplysninger i Installation af en intern løsningsport.

 2. Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om ISP'en er anført på listen over installerede funktioner.


Er ISP'en anført på listen over installerede funktioner?

Gå til trin 2.

Kontroller, at du har en understøttet ISP.

Bemærk! En ISP fra en anden printer fungerer måske ikke på denne printer.

Trin 2

Kontroller kablet og ISP-tilslutningen.

 1. Brug det rigtige kabel, og sørg for, at det sidder godt fast i ISP'en.

 2. Kontroller, at ISP-interfacekablet sidder godt fast i modtagerstikket på systemkortet.

  Bemærk! ISP-interfacekablet og modtagerstikket på systemkortet er farvekodede.


Fungerer ISP'en korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Problemer med skuffer

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende:

  • Kontroller papirstop eller forkert indføring.

  • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken.

  • Hvis du udskriver på brugerdefineret papir, skal du sørge for, at papirstyrene støder op til papirets kanter.

  • Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.

  • Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen.

 2. Undersøg, om skuffen lukker ordentligt.


Fungerer skuffen?

Problemet er løst.

Gå til trin 2.

Trin 2

 1. Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Fungerer skuffen?

Problemet er løst.

Gå til trin 3.

Trin 3

Kontroller, om skuffen er installeret og kan ses af printeren.

Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om skuffen er anført på listen over installerede funktioner.


Er skuffen anført på siden med menuindstillinger?

Gå til trin 4.

Indsæt skuffen igen. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der fulgte med skuffen.

Trin 4

Kontroller, om skuffen er tilgængelig i printerdriveren.

Bemærk! Tilføj om nødvendigt skuffen i printerdriveren, så den er tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren.


Er skuffen tilgængelig i printerdriveren?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


USB/parallelinterfacekortet fungerer ikke korrekt

Handling

Ja

Nej

Trin 1

Sørg for, at USB/parallelinterfacekortet er installeret.

 1. Installer USB/parallelinterfacekortet. Der er flere oplysninger i Installation af en intern løsningsport.

 2. Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om USB/parallelinterfacekortet er anført på listen over installerede funktioner.


Er USB/parallelinterfacekortet anført på listen over installerede funktioner?

Gå til trin 2.

Kontroller, at du har et understøttet USB/parallelinterfacekort.

Bemærk! Et USB/parallelinterfacekort fra en anden printer fungerer måske ikke på denne printer.

Trin 2

Kontroller kablet og tilslutningen af USB/parallelinterfacekortet.

Brug det rigtige kabel, og sørg for, at det sidder godt fast i USB/parallelinterfacekortet.


Fungerer USB/parallelinterfacekortet korrekt?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Problemer med papirindføring

Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling

Ja

Nej

Aktiver Genopret ved stop.

 1. På startsiden skal du navigere til:

  the menu icon > Indstillinger > Generelle indstillinger > Genopret udskrift

 2. Tryk på pilene i menuen Genopret ved stop for at rulle til Til eller Auto.

 3. Tryk på Send.


Udskrives der sider efter papirstop?

Problemet er løst.

Kontakt kundesupport.


Der opstår ofte papirstop

Handling

Ja

Nej

Trin 1

 1. Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende:

  • Kontroller, at papiret ligger plant i bakken.

  • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken.

  • Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.

  • Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.

  • Kontroller, at du udskriver med den anbefalede papirstørrelse og type.

 2. Isæt bakken korrekt.

  Hvis genopret ved papirstop er deaktiveret, vil udskriftsjobbene genudskrives automatisk.


Optræder papirstop stadig jævnligt?

Gå til trin 2.

Problemet er løst.

Trin 2

 1. Ilæg papir fra en ny pakke.

  Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

 2. Send udskriftsjobbet igen.


Optræder papirstop stadig jævnligt?

Gå til trin 3.

Problemet er løst.

Trin 3

 1. Se gode råd om at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i Undgå papirstop.

 2. Følg rådene, og send derefter udskriftsjobbet igen.


Optræder papirstop stadig jævnligt?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.


Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

Handling

Ja

Nej

Kontroller hele papirstien for fastklemt papir.

 1. Fjern eventuelt fastklemt papir.

 2. Tryk på Fortsæt på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.


Vises papirstopmeddelelsen stadig?

Kontakt kundesupport.

Problemet er løst.