XC2130

Güvenlik bilgileri

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı yapılandırmaları

Tarayıcının temel işlevlerini anlama

ADF'yi ve tarayıcı camını kullanma

Yazıcı kontrol panelini anlama

Yazıcı kontrol panelini kullanma

Ana ekranı anlama

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Dokunmatik ekran düğmelerini kullanma

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Bilgisayarın IP adresini bulma

Yazıcının IP adresini bulma

Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

Ana ekranı özelleştirme

Farklı uygulamaları anlama

Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme

Uzak Operatör Paneli'ni Kurma

Yapılandırmayı dışarı ve içeri aktarma

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

Donanım seçeneklerini kurma

Kabloları takma

Yazıcı yazılımını yükleme

Ağ Üzerinde Çalışma

Yazıcının kurulumunu doğrulama

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma

250 ve 550 sayfalık tepsiye kağıt yükleme

Elle besleyiciye yükleme

650 yapraklık çift tepsiye kağıt yerleştirme

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

Özel ortamlar kullanma

Kağıtlarla ilgili kurallar

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazdırma

Formları yazdırma

Belge yazdırma

Bir flaş sürücüden yazdırma

Mobil aygıttan yazdırma

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir yazdırma işini iptal etme

Kopyalama

Fotokopi çekme

Fotoğraf kopyalama

Özel ortamlara kopyalama

Yazıcı kontrol panelini kullanarak bir kopya kısayolu oluşturma

Kopyalama ayarlarını özelleştirme

Kopyalara bilgi yerleştirme

Bir kopyalama işini iptal etme

Kopyalama seçeneklerini anlama

E-posta gönderme

Yazıcıyı e-posta göndermek için ayarlama

Bir e-posta kısayolu oluşturma

Bir belgeyi e-posta ile yollama

E-posta ayarlarını özelleştirme

E-posta iptal etme

E-posta seçeneklerini anlama

Faks alma/gönderme

Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama

Faks gönderme

Kısayol oluşturma

Faks ayarlarını özelleştirme

Giden bir faksı iptal etme

Faks bekletme ve iletme

Faks seçeneklerini anlama

Tarama

Ağa Tara'yı Kullanma

Bir FTP adresine tarama

Bir bilgisayara veya flaş sürücüye tarama

Tarama seçeneklerini anlama

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Sarf Malz. menüsü

Kağıt menüsü

Raporlar menüsü

Ağlar/Portlar

Güvenlik menüsü

Ayarlar menüsü

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Kağıt ve toner tasarrufu

Enerji tasarrufu

Geri dönüşüm

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı

Geçicilik Bildirimi

Geçici belleği silme

Kalıcı belleği silme

Yazıcı sabit diski belleğini silme

Yazıcı sabit diski şifrelemesini yapılandırma

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yazıcının bakımını yapma

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcıyı temizleme

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Tahmini kalan sayfa sayısı

Sarf malzemesi sipariş etme

Sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı yönetme

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Sanal ekranı kontrol etme

E-posta uyarılarını ayarlama

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusu'ndaki sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Gizli yazdırma işlerini değiştirme

Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları önleme

Sıkışma yerlerini belirleme

Standart selede kağıt sıkışması

Ön kapakta kağıt sıkışması

Tepsilerde kağıt sıkışması

Manuel besleyicide kağıt sıkışması

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

Otomatik belge besleyicisinde kağıt sıkışması

Sorun Giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Yazıcı sorunlarını çözme

Yazdırma sorunlarını çözme

Kopyalama sorunlarını çözme

Fakslama sorunlarını çözme

Tarayıcı sorunlarını çözme

Ana ekran uygulama sorunlarını çözme

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Müşteri destek merkezine başvurma

Uyarılar

Ürün bilgileri

Sürüm uyarısı

Lisans uyarıları

Ticari markalar

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Ürünü elden çıkarma

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Lazer bilgi etiketi

Güç tüketimi

Elektromanyetik uyumluluk için düzenleyici bildirimler

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Telekomünikasyon terminal ekipmanları için düzenleyici bildirimler