הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Lexmark Mobile Print

LexmarkTM Mobile Print מאפשר לך לשלוח מסמכים ותמונות ישירות למדפסת נתמכת של Lexmark.

 1. פתח את המסמך ואז שלח אותו או שתף אותו עם Lexmark Mobile Print.

  הערה: ייתכן שחלק מהיישומים של צדדים שלישיים לא ייתמכו בתכונת השליחה או השיתוף. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה ליישום.
 2. בחר מדפסת.

 3. הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Google Cloud Print

Google Cloud PrintTM הוא פתרון הדפסה אשר מאפשר לך להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Google Cloud Print.

לפני שתתחיל ודא כי:

 1. בהתקן הנייד של AndroidTM שברשותך, פתח מסמך או בחר מסמך במנהל הקבצים.

 2. לחץ על סמל תפריט הגלישה > Print (הדפסה).

 3. בחר מדפסת ולאחר מכן לחץ על סמל ההדפסה.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות שירות ההדפסה Mopria

Mopria שירות ההדפסה הוא פתרון להדפסה ניידת עבור התקנים ניידים הפועלים עם מערכת Android מגרסה 5.0 ואילך. הוא מאפשר לך להדפיס ישירות בכל מדפסת בעלת אישור Mopria.

הערה: הקפד להוריד את היישום Mopria Print Service מהחנות Google Play והפוך אותו לזמין בהתקן הנייד.
 1. בהתקן הנייד של Android שברשותך, הפעל יישום תואם או בחר מסמך במנהל הקבצים.

 2. לחץ על סמל תפריט הגלישה > Print (הדפסה).

 3. בחר מדפסת ואז כוונן את ההגדרות במידת הצורך.

 4. הקש על סמל ההדפסה

הדפסה מהתקן נייד באמצעות AirPrint

תכונת התוכנה AirPrint היא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר לך להדפיס ישירות מהתקני Apple למדפסת בעלת אישור AirPrint.

הערות:

 1. בהתקן הנייד,בחר מסמך מתוך מנהל הקבצים או הפעל יישום תואם.

 2. לחץ על סמל השיתוף > Print (הדפסה).

 3. בחר מדפסת ואז כוונן את ההגדרות במידת הצורך.

 4. הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Wi-Fi Direct®‎

Wi-Fi Direct הוא פתרון הדפסה אשר מאפשר לך להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Wi-Fi Direct.

הערה: ודא שההתקן הנייד מחובר לרשת האלחוטית של המדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה חיבור התקן נייד למדפסת.
 1. בהתקן הנייד שברשותך, הפעל יישום תואם או בחר מסמך במנהל הקבצים.

 2. בהתאם להתקן הנייד שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על סמל תפריט הגלישה > Print (הדפסה).

  • לחץ על סמל השיתוף > Print (הדפסה).

  • לחץ על סמל התפריט > Print (הדפסה).

 3. בחר מדפסת ואז כוונן את ההגדרות במידת הצורך.

 4. הדפס את המסמך.