Lexmark Cloud Services

Ändringshistorik

Översikt

Komma igång

Systemkrav

Öppna informationspanelen för Lexmark Cloud Services

Hantera informationspanelen

Hantera ditt konto

Ändra profillösenordet

Konfigurera en PIN-kod

Visa tilldelade roller

Registrera brickor

Visa grupper

Använda webbportalen Print Management

Öppna Print Management-webbportalen

Installera Lexmark Print Management-klienten

Hämta tillägget Lexmark Cloud Print Management for Chrome

Hantera utskriftskön

Skriva ut filer

Hantera ombud

Visa utskriftsjobbhistorik

Använda direktutskrift

Använda webbportalen Scan Management

Öppna webbportalen Scan Management

Hantera ett molnlagringskonto

Skapa en personlig skanningsdestination

Visa en skanningsdestination

Skicka skanningsjobb med programmet Cloud Scan

Använda webbportalen Analytics

Öppna webbportalen Analytics

Så här fungerar rapporter

Generera rapporter

Exportera rapporter

Använda Translation Assistant-portalen

Förstå Translation Assistant

Använda Translation Assistant

Använda kortet Min återstående översättningskvot.

Använd Mobila förbättrade lösningar

Använda Mina jobb

Logga ut från Mobila förbättrade lösningar

Använda Meddelandecenter

Förstå meddelandecentret

Visa ett meddelande

Använda Redaction Assistant Portal

Förstå Redaction Assistant

Öppna Redaction Assistant

Använda Redaction Assistant

Solutions Center

Förstå Solutions Center

Skapa en lösning

Använda en lösning

Få hjälp

Meddelanden

Om utgåvan

Varumärken