Utilitar de generare a codurilor QR

Istoricul modificărilor

Prezentare generală

Configurarea aplicaţiei

Accesarea serverului EWS

Gestionarea codurilor QR

Exportul sau importul unui fişier de configurare

Utilizarea aplicaţiei

Utilizarea codurilor QR

Rezolvarea problemelor

Eroare aplicaţie

Codurile QR nu apar pe ecranul de pornire

Nu se poate conecta la site-ul web

Note

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

GifEncoder

ZXing 1.7

Apache License Version 2.0, January 2004