Beveiligde taken in de wacht

Wijzigingsgeschiedenis

Overzicht

Controlelijst gereedheid voor implementatie

De printerinstellingen configureren

De Embedded Web Server openen

De toegang tot de toepassing instellen

Niet-geverifieerde gebruikers beperken om taken in wacht weer te geven

Afdruktaken converteren naar beveiligde taken in de wacht

Beveiligde toepassingen of functies op het beginscherm weergeven

Toepassing configureren

De instellingen van Beveiligde taken in de wacht configureren

Een configuratiebestand importeren of exporteren

Het toepassingspictogram aanpassen

Toepassing gebruiken

Taken in wacht afdrukken

Problemen oplossen

Toepassingsfout

Licentiefout

Kan de gebruikers-ID niet vaststellen

Er zijn geen afdruktaken beschikbaar voor de gebruiker

Kennisgevingen

Informatie over deze editie

GOVERNMENT END USERS

Handelsmerken