Forms Printer 2500+ -sarja

Turvallisuusohjeet

Tietoja tulostimesta

Yleistietoja tulostimesta

Ohjauspaneelin ohjekaavainten käyttäminen

Tulostimen ominaisuudet ja toiminnot

Testisivun tulostaminen

Verkkoasetussivun tulostaminen

Tulostaminen Windows- tai DOS-käyttöjärjestelmässä

IBM-emulointitilan käyttäminen

Epson-emulointitilan käyttäminen

Okidata MICROLINE -emulointitilan käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttäminen

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelin valojen merkitys

Start/Stop-painikkeen käyttäminen

Tulostimen käynnistäminen tai sammuttaminen

Paperin siirtäminen eteenpäin

Load/Unload (Lisää/Poista) -toiminnon käyttäminen

Ohjauspaneelin lukitseminen ja avaaminen

Traktoritilan valitseminen

Fontin valitseminen ja lukitseminen

Fontin lukituksen poistaminen

Tiheyden valitseminen ja lukitseminen

Tiheyden lukituksen poistaminen käytöstä

Paperin lisääminen

Lomakkeen paksuuden säätövipu

Paperiradat

Tear Off (Repäisykohta) -toiminnon käyttäminen

Jatkolomakepaperin lisääminen

Katkaistavien lomakkeiden lisääminen

Lomakkeen yläreunan asettaminen

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Tulostimen tukemat paperilajit ja -koot

Traktorin kohdan muuttaminen

Työntötraktorin kohta

Vetotraktorin kohta

Työntötraktorin muuttaminen vetoasentoon

Vetotraktorin muuttaminen työntöasentoon

Setup (Asetus) -tila ja valikon asetukset

Asetustilan käyttäminen

Valikkoasetusten muuttaminen (esimerkki)

Setup (Asetus) -tila - Päävalikko

Tulostimen ylläpito

Tarvikkeiden tilaaminen

Värinauhakasetin poistaminen

Tulostimen puhdistaminen

Lexmark-tuotteiden kierrättäminen

Ylläpidollinen tuki

tehdasasetusten palautus

IPSec-tuki

SNMPv3-tuki

802.1x-todennuksen käyttäminen

Vianmääritys

Vastaamattoman tulostimen tarkistaminen

Tulostimen testaaminen

Tulostimen tilan tarkistaminen

Merkkien (kaksisuuntainen) kohdistaminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Paperinsyöttöongelmien ratkaiseminen

Tulostuslaatuongelmat

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Emissiotaso

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

ENERGY STAR

Virrankulutus