Forms Printer 2500 Series

Sikkerhetsinformasjon

Bli kjent med skriveren

Oversikt over skriveren

Legge på kontrollpaneloverlegg

Forstå skriverfunksjonene

Skrive ut en demonstrasjonsside

Skrive ut en nettverksoppsettside

Skrive ut fra Windows eller DOS

Bruke IBM-emuleringsmodus

Bruke Epson-emuleringsmodus

Bruke Okidata MICROLINE-emuleringsmodus

Bruke kontrollpanelet

Forstå knappene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet

Koble til eller koble fra skriveren

Trekke frem papiret

Bruke funksjonen Load/Unload (Trekk inn / trekk ut)

Låse og frigi kontrollpanelet

Velge traktormodus

Velge eller låse en skrift

Deaktivere Font Lock (Skriftlås)

Velge eller låse en tegnbredde

Deaktivere Pitch Lock (Tegnbreddelås)

Legge i papir

Justere hendelen for skjematykkelse

Papirbaner

Bruke funksjonen Tear Off (Riv av)

Legge i listepapir

Legge i enkeltark

Angi Top-of-Form (Øverste linje på arket)

Veiledning for papir og spesialpapir

Papirtyper- og størrelser som støttes av skriveren

Endre traktorstillinger

Skyvetraktorstilling

Trekketraktorstilling

Veksle fra skyvetraktor- til trekketraktorstilling

Konvertere trekketraktoren til skyvetraktorstilling

Forstå oppsettmodus og menyalternativer

Bruke oppsettmodus

Endre menyinnstillingene (et eksempel)

Oppsettmodus – hovedmenyen

Vedlikeholde skriveren

Bestille rekvisita

Fjerne fargebåndkassetten

Rengjøre skriveren

Resirkulering av Lexmark-produkter

Administrativ støtte

Gjenopprette fabrikkoppsettet

Støtte for IPSec

Støtte for SNMPv3 (Simple Network Management Protocol versjon 3)

Bruke 802.1x-godkjenning

Feilsøking

Sjekke en skriver som ikke reagerer

Teste skriveren

Kontrollere skriverstatusen

Justere tegnmønsteret (toveis justering)

Løse utskriftsproblemer

Løse problemer med papirinntrekking

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Kontakte brukerstøtte

Merknader

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Konvensjoner

Samsvar med EU-direktiver

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

ENERGY STAR

Strømforbruk