Forms Printer 2500-serien

Säkerhetsinformation

Lär dig mer om skrivaren

Skrivaröversikt

Använda mallar på kontrollpanelen

Beskrivning av skrivarfunktioner och skrivaregenskaper

Skriva ut en demosida

Skriva ut en sida med nätverksinställningar

Skriva ut från Windows eller DOS

Använda IBM-emuleringsläget

Använda Epson-emuleringsläget

Använda Okidata MICROLINE-emuleringsläget

Använda kontrollpanelen

Förstå knapparna på kontrollpanelen

Förstå lamporna på kontrollpanelen

Ansluta och koppla från skrivaren

Mata fram papper

Använda funktionen Load/Unload (Lägg i/ta ur)

Låsa och låsa upp kontrollpanelen

Välja ett traktorläge

Välja och låsa ett teckensnitt

Avaktivera teckensnittslås

Välja och låsa ett breddsteg

Avaktivera breddstegslås

Fylla på papper

Ställa in reglaget för papperstjocklek

Pappersbanor

Använda avrivningsfunktionen

Fylla på papper för löpande blanketter

Fylla på beskurna papper

Ange Top-of-Form (Överkant på sida)

Guide för papper och specialmaterial

Papperstyper och -storlekar som kan hanteras av skrivaren

Ändra traktorposition

Position för trycktraktor

Position för dragtraktor

Omvandla trycktraktorn till dragtraktorposition

Konvertera dragtraktorn till position för trycktraktorn

Beskrivning av installationsläge och menyalternativ

Använda konfigurationsläget

Ändra menyinställningar (ett exempel)

Installationsläge - Huvudmeny

Underhålla skrivaren

Beställa förbrukningsmaterial

Ta bort färgbandspatronen

Rengöra skrivaren

Återvinna produkter från Lexmark

Administrativ support

Återställa originalvärden

Stöd för IPSec

Stöd för SNMPv3

Använda 802.1x-autentisering

Felsökning

Kontrollera en skrivare som inte svarar

Testa skrivaren

Kontrollera skrivarstatusen

Åtgärda (dubbelriktad) teckenjustering

Åtgärda utskriftsproblem

Åtgärda problem med pappersmatningen

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Kontakta kundtjänst

Meddelanden

Om utgåvan

Varumärken

Konventioner

Överensstämmelse med Europeiska gemenskapernas (EG) direktiv

Bullerniåver

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

ENERGY STAR

Strömförbrukning