M1140+

Turvallisuusohjeet

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Ohjauspaneelin käyttäminen

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapeleiden kytkeminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Verkkoyhteydet

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Paperin ja erikoismateriaalin asettaminen

Paperikoon ja -lajin määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Vakioalustan ja paperinpysäyttimen käyttäminen

Lokeroiden täyttäminen

Monikäyttösyöttöaukon täyttäminen

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Paperiohjeet

Erikoismateriaalien käyttäminen

Paperin varastointi

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostimen valikot

Valikot-luettelo

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit-valikko

Suojaus-valikko

Asetukset-valikko

Ohjevalikko

Rahan ja ympäristön säästäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Tulostimen suojaaminen

Suojauslukituksen käyttäminen

Haihtuvuusjulistus

Siirrettävän muistin tyhjentäminen

Pysyvän muistin tyhjentäminen

Tulostimen suojaustietojen paikallistaminen

Tulostimen ylläpito

Tulostimen puhdistaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen

Jäljellä olevien sivujen arvioitu määrä

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Tulostimen hallinta

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Virtuaalinäytön tarkistaminen

Tarvikeilmoitusten määrittäminen Embedded Web Server -palvelimen avulla

Tulostusasetusten kopioiminen toisiin tulostimiin

Tehdasasetusten palautus

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukosilmoitukset ja tukosalueet

[x] paperitukos, avaa etuluukku. [20y.xx]

[x] paperitukos, avaa takaluukku. [20y.xx]

[x] sivutukos, tyhjennä vakioalusta. [20y.xx]

[x]paperitukos, poista lokero 1 ja tyhjennä kaksipuolisyksikkö. [23y.xx]

[x]paperitukos, avaa lokero [x]. [24y.xx]

[x]paperitukos, tyhjennä käsinsyöttölokero. [25y.xx]

vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tulostinongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Embedded Web Server ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

GOVERNMENT END USERS

Tavaramerkit

Ilmoitus modulaarisista komponenteista

Käyttöoikeustietoja

Emissiotaso

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

India E-Waste notice

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Altistus radiotaajuussäteilylle

Ilmoitus käyttäjille Euroopan Unionissa

Patent acknowledgment