M1140+

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Korzystanie z panelu sterowania

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika

Dostęp do wbudowanego serwera WWW.

Dodatkowa konfiguracja drukarki

Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych

Instalowanie wyposażenia opcjonalnego

Podłączanie kabli

Konfigurowanie oprogramowania drukarki

Sieć

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Korzystanie z odbiornika standardowego i ogranicznika papieru

Ładowanie zasobników

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Łączenie i rozłączanie zasobników

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Korzystanie z nośników specjalnych

Przechowywanie papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie stron z informacjami

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Anulowanie zadania drukowania

Opis menu drukarki

Lista menu

Menu papieru

Menu Raporty

Network/Ports, menu

Bezpieczeństwo, menu

Menu Ustawienia

Menu Pomoc

Ochrona środowiska i uzyskiwanie oszczędności

Oszczędzanie papieru i toneru

Oszczędzanie energii

Recykling

Zabezpieczanie drukarki

Korzystanie z blokady

Informacje o ulotności pamięci

Wymazywanie zawartości pamięci ulotnej

Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej

Znajdowanie informacji o zabezpieczeniach drukarki

Przegląd drukarki

Czyszczenie drukarki

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

Przewidywana liczba pozostałych stron

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Zarządzanie drukarką

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

Sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza

Konfiguracja powiadomień o materiałach eksploatacyjnych z wbudowanego serwera WWW

Kopiowanie ustawień drukarki do innych drukarek

Przywracanie ustawień fabrycznych

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Znaczenie komunikatów o zacięciu i oznaczeń miejsca ich wystąpienia

Zacięcie [x] str., otwórz przednie drzwiczki. [20y.xx]

Zacięcie [x] stron, otwórz tylne drzwiczki. [20y.xx]

Zacięcie [x] stron(y), opróżnij odbiornik standardowy. [20y.xx]

Zacięcie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyścić dupleks. [23y.xx]

Zacięcie [x] stron, otwórz podajnik [x]. [24y.xx]

Zacięcie [x] stron, wyczyść podajnik ręczny. [25y.xx]

Rozwiązywanie problemów

Opis komunikatów drukarki

Rozwiązywanie problemów z drukarką

Rozwiązywanie problemów z drukiem

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Kontakt z obsługą klienta

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

GOVERNMENT END USERS

Znaki towarowe

Uwagi dotyczące składnika modułowego

Informacje dotyczące licencji

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

India E-Waste notice

Wyrzucanie produktów

Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Naklejka z informacjami o laserze

Zużycie energii

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Informacje dla użytkowników w Unii Europejskiej

Patent acknowledgment