X548 Series

Sikkerhetsinformasjon

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Velge en plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Skannerens grunnleggende funksjoner

Forstå hvordan den automatiske dokumentmateren og skannerglassplaten fungerer

Forstå skriverens kontrollpanel

Forstå startsiden

Forstå startsiden

Bruke knappene på berøringsskjermen

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

Finne IP-adressen til skriveren.

Slik får du tilgang til Embedded Web Server (EWS):

Aktivere startbildeprogrammene

Konfigurere det eksterne kontrollpanelet

Eksportere og importere en konfigurasjon ved å bruke Embedded Web Server

Tilleggskonfigurasjon av skriveren

Installere internt tilleggsutstyr

Installere tilleggsmaskinvare

Koble til kabler

Kontrollere skriveroppsettet

Slik stiller du inn skriverprogramvare

Forberede oppsett av skriveren i et Ethernet-nettverk.

Minimere skriverens påvirkning på miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Gjenvinning

Legge i papir og spesialpapir

Angi papirstørrelse og -type

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Legge papir i standardskuffen for 250 ark og tilleggsskuffen for 550 ark

Legge papir i duoskuffen for 650 ark

Legge papir i flerbruksmateren

Legge i den manuelle materen

Sammenkobling og frakobling av skuffer

Veiledning for papir og spesialpapir

Retningslinjer for papir

Oppbevare papir

Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

utskrift

Skrive ut et dokument

Skrive ut fra en flash-stasjon

Skrive ut på spesialpapir

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Skrive ut bilder fra et PictBridge-klart digitalkamera

Skrive ut informasjonssider

Avbryte en utskriftsjobb

kopiering

Kopiere

Kopiere filmfotografier

Kopiere på spesialpapir

Tilpasse kopieringsinnstillinger

Legge informasjon på kopier

Avbryte en kopieringsjobb

Forstå kopiskjermbildene og alternativene

Sende via e-post

Gjøre klar til å sende e-post

Opprette en e-postsnarvei

Sende et dokument med e-post

Tilpasse e-postinnstillinger

Avbryte en e-post

Lære mer om alternativene for e-post

faks

Gjøre skriveren klar til å fakse

Opprette snarveier

Sende en faks

Tilpasse faksinnstillinger

Avbryte en utgående faks

Lære mer om faksalternativene

Holde og videresende fakser

Skanne

Opprette snarveier

Skanne til en FTP-adresse

Skanne til en datamaskin eller flash-stasjon

Forstå alternativene for skanneprofil

Forstå skrivermenyene

Menyliste

Menyen Rekvisita

Menyen Papir

Menyen Rapporter

Nettverk/porter

Menyen Sikkerhet

Menyen Innstillinger

Menyen Hjelp

Sikre skriverens harddisk og annet installert minne

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Slette flyktig minne

Slette ikke-flyktig minne

Slette innholdet på skriverens harddisk

Konfigurere kryptering av skriverens harddisk

Vedlikeholde skriveren

Rengjøre skriveren utvendig

Rengjøre skannerglassplaten

Oppbevare rekvisita

Kontrollere statusen for rekvisita

Bestille rekvisita

Skifte rekvisita

Flytte skriveren

Administrativ støtte

Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon

Bruke Embedded Web Server

Kontrollere skriverstatusen

Kontrollere det virtuelle displayet

Konfigurere e-postvarsling

Vise rapporter

Gjenopprette standardinnstillingene

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Forstå meldinger om papirstoppnumre og -plasseringer

200 paper jam (papirstopp)

201 Papirstopp

202 Papirstopp

230 Papirstopp

235 Papirstopp

24x papirstopp

250 papirstopp

290-294 papirstopp

Feilsøking

Løse vanlige problemer med skriveren

Forstå skrivermeldingene

Løse utskriftsproblemer

Løse kopieringsproblemer

Løse skannerproblemer

Løse fakseproblemer

Løse problemer med program på startbildet

Løse problemer med tilleggsutstyr

Løse problemer med papirinntrekking

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med fargekvaliteten

Embedded Web Server åpnes ikke

Kontakte kundestøtte

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Merknad om modulære komponenter

Lisensmerknader

Støynivåer

EE-direktivet (direktivet om elektrisk og elektronisk avfall)

India E-Waste notice

Produktkassering

Merknader om batteri

Følsomhet overfor statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Temperaturinformasjon

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett

Strømforbruk

Samsvar med EU-direktiver

Radiointerferens

Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Spesielle bestemmelser for trådløse produkter

Eksponering for stråling

Merknad til brukere i EU

Patent acknowledgment