Koble til kabler

  1. Koble skriveren til en PC eller et nettverk.

    Merk:

  2. Koble strømledningen til skriveren og deretter til vegguttaket.

1

Kontakt for strømledning

2

Ethernet-port

Merk: Ethernet-porten finnes bare på nettverksmodeller.

3

USB-port