Løse skannerproblemer

Kontrollere en skanner som ikke svarer

Hvis skanneren ikke svarer, skal du kontrollere:

Når du har kontrollert disse mulighetene, kan du slå skriveren av og deretter på igjen. Dette løser ofte problemer med skanneren.

Skanningen ble ikke fullført

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Sjekk kabeltilkoblingene.

Kontroller at nettverkskabelen eller USB-kabelen er satt ordentlig inn i datamaskinen og skriveren.


Det kan ha oppstått en feil i programmet

Slå av datamaskinen og start den på nytt.

Skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Andre programmer kan forstyrre skanningen

Lukk alle programmer som du ikke bruker.


Skanneoppløsningen kan være for høy

Velg en lavere skanneoppløsning.

Dårlig kvalitet på skannet bilde

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er det noen feilmeldinger på skjermen?

Fjern eventuelle feilmeldinger.


Er skannerglassplaten skitten?

Rengjør skannerglassplaten med en ren, lofri klut fuktet med vann. Se Rengjøre skannerglassplaten hvis du ønsker mer informasjon.


Juster skanneoppløsningen

Øk skanneoppløsningen for å forbedre kvaliteten på utskriften.


Kontroller kvaliteten på originaldokumentet

Kontroller at kvaliteten på originaldokumentet er tilfredsstillende.


Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.

Ufullstendige dokumenter eller bildeskanninger

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.


Kontroller innstillingene for papirstørrelse

Kontroller at innstillingen for papirstørrelse samsvarer med papiret i skuffen:

  1. Kontroller innstillingene for Papirstørrelse i menyen Papir på skriverens kontrollpanel.

  2. Før du sender en utskriftsjobb må du spesifisere korrekt størrelsesinnstilling:

    • For Windows-brukere: Spesifiser størrelsen i Utskriftsegenskapene.

    • For Macintosh-brukere: Spesifiser størrelsen fra Sideoppsettdialogen.

Kan ikke skanne fra en datamaskin

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller skjermen for feilmeldinger

Fjern eventuelle feilmeldinger.


Kontroller strømtilførselen.

Kontroller at skriveren er koblet til, at strømmen er på, og at Klar vises.


Sjekk kabeltilkoblingene.

Kontroller at nettverkskabelen eller USB-kabelen er satt ordentlig inn i datamaskinen og skriveren.