Skrive ut informasjonssider

Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift av disse sidene, kan du se Skriver ut menyinnstillingssider og Skrive ut en nettverksoppsettside.

Skrive ut en liste med skrifteksempler

Slik skriver du ut eksempler på skriftene som er tilgjengelige for skriveren:

 1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

 2. Trykk på  på kontrollpanelet.

 3. Trykk på piltastene til Rapporter vises. Trykk deretter .

 4. Trykk på piltastene til Skriv ut skrifter vises. Trykk deretter .

 5. Trykk på piltastene til PCL-skrifter, PostScript-skrifter eller PPDS-skrifter vises. Trykk deretter .

  Etter at siden med skrifteksempler er skrevet ut, vises Klar.

Skrive ut en katalogliste

En katalogliste viser ressursene som er lagret i flashminnet eller på harddisken.

 1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

 2. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

 3. Trykk på piltastene til Rapporter vises. Trykk deretter .

 4. Trykk på piltastene til Skriv ut katalogliste vises. Trykk deretter .

  Etter at kataloglisten er skrevet ut, vises beskjeden Klar.

Skrive ut testsidene for utskriftskvalitet

Skriv ut testsider for utskriftskvalitet for å isolere problemer med utskriftskvaliteten.

 1. Slå av skriveren.

 2. Hold nede og høyre piltast når du slår på skriveren.

 3. Slipp knappene når prikkene vises, og vent til KONFIG-MENY vises.

 4. Trykk på piltastene til UTSKR.KVAL_TXT vises. Trykk deretter .

  Testsidene for utskriftskvalitet skrives ut.

 5. Trykk på piltastene til Gå ut av konfig meny vises. Trykk deretter .

  Tilbakestiller skriveren vises en kort stund, og deretter vises Klar.