Kontrollere skriveroppsettet

Når alt tilleggsutstyr, både maskinvare og programvare, er installert og skriveren er slått på, må du kontrollere at skriveren er satt opp riktig ved å skrive ut følgende:

Skriver ut menyinnstillingssider

Skriv ut siden med menyinnstillinger for å se skriverens aktuelle menyinnstillinger og for å kontrollere at alt utstyr er riktig installert.

Merk: Dersom du ikke har gjort endringer i menyene, vil siden for menyinnstillinger vise fabrikkinnstillingene. Når du har gjort endringer, og har lagret disse, vil de erstatte fabrikkinnstillingene som user default settings (standard brukerinnstillinger). En brukerdefinert standardinnstilling vil brukes helt til du går inn i menyen på nytt, gjør endringer og lagrer de. Se Gjenopprette fabrikkoppsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.
 1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

 2. Trykk på  på kontrollpanelet.

 3. Trykk på piltastene til Rapporter vises. Trykk deretter .

 4. Trykk på piltastene til Menyinnstillinger vises. Trykk deretter .

  Etter at siden med menyinnstillinger er skrevet ut, vises Klar.

Skrive ut en nettverksoppsettside

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, bør du skrive ut en nettverksoppsettside for å kontrollere nettverkstilkoblingen. Denne siden inneholder også viktig informasjon som kan hjelpe deg med å konfigurere skriveren for nettverksutskrifter.

 1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

 2. Trykk på  på kontrollpanelet.

 3. Trykk på piltastene til Rapporter vises. Trykk deretter .

 4. Trykk på piltastene til Side med nettverksoppsett vises. Trykk deretter .

  Etter at siden med menyinnstillinger er skrevet ut, vises beskjeden Klar.

 5. Sjekk den første delen av nettverksoppsettsiden, og kontroller at Status er Tilkoblet.

  Hvis Status er Ikke tilkoblet, kan det hende at nettverkskontakten ikke er aktiv, eller at det er feil på nettverkskabelen. Ta kontakt med en systemansvarlig for å finne en løsning, og skriv deretter ut en ny nettverksoppsettside.