C4150 Yazıcı

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Ürün beyanları

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı yapılandırmaları

Kabloları takma

Kontrol panelini kullanarak

Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama

Ana ekranı kullanma

Menü haritası

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Ana ekranı özelleştirme

Ekran Kişiselleştirmenin Kullanımı

Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama

Eko Ayarları yapılandırma

Müşteri Desteğinin Kullanımı

QR Kodu Oluşturucuyu Kullanma

Cihaz Kotalarını Kurma

Google Drive Kullanma

Kişileri yönetme

Erişilebilirlik özelliklerini kurma ve kullanma

Büyüteç modunu etkinleştirme

Sesli Kılavuzu Etkinleştirme

Sesli Kılavuz konuşma hızını ayarlama

Sözlü parolalar veya kişisel tanımlama numaralarını etkinleştirme

El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme

Ekran klavyesini kullanma

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Tepsilere kağıt yükleme

Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme

Tepsileri bağlantılandırma

Yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Formları yazdırma

Mobil aygıttan yazdırma

Bir flash sürücüden yazdırma

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Gizli işlerin yapılandırılması

Bekletilen işleri yazdırma

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcının güvenliğini sağlama

Yazıcı belleğinin silinmesi

Yazıcı sabit diski belleğini silme

Yazıcı sabit diski şifrelemesini yapılandırma

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Geçicilik Bildirimi

Yazıcının bakımını yapma

Hoparlör ses düzeyini ayarlama

Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows)

Yazıcıyı temizleme

Sarf malzemesi sipariş etme

Parça ve sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı taşıma

Enerji ve kağıt tasarrufu

Geri dönüştürme

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları önleme

Sıkışma yerlerini belirleme

Tepsilerde kağıt sıkışması

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

Standart selede kağıt sıkışması

A kapağında kağıt sıkışması

Sorun giderme

Ağ bağlantı sorunları

Donanım seçenekleri sorunları

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kağıt besleme sorunları

Yazdırma sorunları

Renk kalitesi sorunları

Müşteri destek merkezine başvurma

Yükseltme ve geçiş

Donanım

Yazılım

Bellenim

Bildirimler

Ürün bilgileri

Sürüm bildirimi

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Ürünü elden çıkarma

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Güç tüketimi

Birden fazla model için bilgiler

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Modele özgü bilgiler

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Radyo paraziti uyarısı