Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

Instaliranje softvera štampača

Napomene:

 1. Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

 2. Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

Dodavanje štampača na računar

Pre nego što počnete, uradite nešto od sledećeg:

Za korisnike Windows operativnih sistema
 1. Na računaru instalirajte upravljački program za štampanje.

  Napomena:  Više informacija potražite u odeljku Instaliranje softvera štampača .
 2. Otvorite Štampači i skeneri , a zatim kliknite na Dodaj štampač ili skener .

 3. U zavisnosti od veze štampača, uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite štampač sa liste, a zatim kliknite na Dodaj uređaj .

  • Kliknite na Prikaži Wi-Fi Direct štampače , izaberite štampač, a zatim kliknite na Dodaj uređaj .

  • Kliknite na Željeni štampač nije na listi , a zatim u prozoru Dodavanje štampača uradite sledeće:

   1. Izaberite Dodajte štampač pomoću TCP/IP adrese ili naziva hosta , a zatim kliknite na Dalje .

   2. U polje „Naziv hosta ili IP adresa“, unesite IP adresu štampača, a zatim kliknite na Dalje .

    Napomene:

    • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
    • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
   3. Izaberite upravljački program za štampanje, a zatim kliknite na Dalje .

   4. Izaberite Koristi upravljački program za štampanje koji je trenutno instaliran (preporučuje se) , a zatim kliknite na Dalje .

   5. Unesite naziv štampača, a zatim kliknite na Dalje .

   6. Izaberite opciju za deljenje štampača, a zatim kliknite na Dalje .

   7. Kliknite na Dovrši .

Za korisnike Macintosh operativnih sistema
 1. Na računaru otvorite Štampači i skeneri .

 2. Kliknite na ikona za dodavanje , a zatim izaberite štampač.

 3. U meniju Koristi izaberite upravljački program za štampanje.

  Napomene:

  • Da biste koristili Macintosh upravljački program za štampanje, izaberite AirPrint ili Bezbedni AirPrint .
  • Ako želite prilagođene funkcije štampanja, izaberite Lexmark upravljački program za štampanje. Da biste instalirali upravljački program, pogledajte Instaliranje softvera štampača .
 4. Dodajte štampač.

Ažuriranje firmvera

Redovno ažurirajte firmver štampača da biste poboljšavali performanse i rešavali probleme.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

Potražite najnoviji firmver na www.lexmark.com/downloads , a zatim potražite svoj model štampača.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Ažuriranje firmvera .

 3. Obavite jednu od sledećih stvari:

  • Kliknite na Proveri da li postoje ažuriranja > Prihvatam, pokreni ažuriranje .

  • Otpremite fleš datoteku.

   1. Nađite fleš datoteku.

    Napomena:  Proverite da li ste raspakovali komprimovanu datoteku sa firmverom.
   2. Kliknite na Otpremanje > Pokreni .

Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Sa Embedded Web Server-a kliknite na Izvezi konfiguraciju ili Uvezi konfiguraciju .

 3. Pratite uputstva na ekranu.

 4. Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

  1. Kliknite na Aplikacije > ozaberite aplikaciju > Konfiguriši .

  2. Kliknite na Izvezi ili Uvezi .

Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

Za korisnike operativnog sistema Windows

 1. Otvorite fasciklu Štampači.

 2. Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite Svojstva štampača .

  • Za starije verzije izaberite Svojstva .

 3. Dođite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite Ažuriraj sada – pitaj štampač .

 4. Primenite promene.

Za korisnike Macintosh računara

 1. U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite Opcije i potrošni materijal .

 2. Dođite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.

 3. Primenite promene.