CS820, CS827

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Produkterklæringer

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af en placering til printeren

Printerkonfigurationer

Tilslutning af kabler

Brug af kontrolpanelet

Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren

Brug af startskærmen

Menuoversigt

Udskrivning af en side med menuindstillinger

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Tilpasning af startskærmen

Brug af Skærmtilpasning

Opsætning af formularer og favoritter

Konfiguration af økoindstillinger

Håndtering af kontakter.

Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner

Aktivering af forstørrelsestilstand

Aktivering af stemmevejledning

Justering af stemmevejledningens talehastighed

Aktivering af talte adgangskoder eller personlige identifikationsnumre

Navigering på skærmen med håndbevægelser

Brug af tastaturet på displayet

Ilægning af papir og specialmedier

Indstilling af størrelse og type af specialmediet

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning i bakker

Ilægning af papir i MP-arkføderen

Sammenkædning af bakker

Udskriver

Udskrivning fra en computer

Udskrivning af formularer

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra et flashdrev

Understøttede flashdrev og filtyper

Konfiguration af fortrolige job

Udskrivning af tilbageholdte job

Udskrivning af skrifttypeeksempler

Annullering af et udskriftsjob

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Sletning af printerhukommelse

Slette printerharddiskens hukommelse

Konfiguration af printerharddiskkryptering

Gendannelse af fabriksindstillinger

Erklæring om flygtighed

Vedligeholdelse af printeren

Justering af lydstyrke for højttaler

Netværkstilslutning

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

Rengøring af printeren

Bestilling af dele og forbrugsvarer

Udskiftning af dele og forbrugsvarer

Opbevaring af forbrugsstoffer

Flytning af printeren

Spare energi og papir

Genbrug

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Identifikation af områder med papirstop

Papirstop i bakkerne

Papirstop i MP-arkføderen.

Papirstop i standardudskriftsbakken

Papirstop i panel B

Papirstop i efterbehandlerbakken

Hæftestop i panel G

Fejlfinding

Problemer med netværksforbindelsen

Problemer med hardwareindstillinger

Problemer med forbrugsstoffer

Problemer med papirindføring

Udskrivningsproblemer

Problemer med farvekvaliteten

Kontakt til kundesupport

Opgradering og migrering

Hardware

Software

Firmware

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensmeddelelser

Støjemissionsniveauer

Meddelelse om statisk følsomhed

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser