Problemi sa štampanjem

Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.

  Napomena: Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i Zadrži.

 2. Odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke.

 • Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.

 • Za PDF datoteke, kreirajte novu datoteku, a zatim odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplikate.

Za korisnike operativnog sistema Windows
 1. Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.

 2. Iz odeljka Odštampaj i Zadrži, izaberite Čuvaj duplikate dokumenata.

 3. Unesite PIN.

 4. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.

Za korisnike Macintosh računara
 1. Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.

 2. Pošaljite zadatak pojedinačno.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Dodajte memoriju štampača.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Sporo štampanje

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Uverite se da štampač nije u eko-režimu i tihom režimu.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Smanjite broj stranica za štampanje.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Uklonite zadržane zadatke.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Dobro pričvrstite kabl štampača u kabl i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Na kontrolnoj tabli, u meniju Kvalitet podesite rezoluciju štampanja na vrednost 4800 CQ.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 7

 1. Uverite se da se štampač nije pregreva.

  Napomene:

  • Sačakajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.
  • Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite na stranici Izbor lokacije za štampač.
 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 8.

Problem je rešen.

Korak 8

 1. Dodajte još memorije štampača.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.


Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Proverite da li je štampač uključen.

 2. Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.

 3. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.

  Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Uklonite softver štampača, a zatim ga ponovo instalirajte.

  Napomena: Softver štampača dostupan je na lokaciji http://support.lexmark.com.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Kvalitet štampe je loš

Prazne ili bele stranice

Napomena: Pre rešavanja problema odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Osnovne stranice za kvalitet štampe.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Uklonite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim je vratite.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač i dalje štampa prazne ili bele stranice?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Zamena jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač i dalje štampa prazne ili bele stranice?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Taman otisak

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Na kontrolnoj tabli, u meniju Kvalitet izaberite stavku Podešavanje boje.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje taman?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje taman?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip, teksturu i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje taman?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Promenite postavke teksture tako da odgovaraju papiru na koji štampate.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Stavite papir iz svežeg paketa.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje taman?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje taman?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Duplirane slike

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U fioku stavite papir ispravnog tip i težine.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se duplirane slike i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se duplirane slike i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Na kontrolnoj tabli, u meniju Kvalitet izaberite stavku Podešavanje boje.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se duplirane slike i dalje pojavljuju na otiscima?

Obratite se korisničkoj podršci.

Problem je rešen.


Siva pozadina

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Kvalitet > štampe.

 2. Podesite zatamnjenost tonera.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boje.

 2. Pokrenite proces.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim je vratite.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina i dalje pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Tamne horizontalne linije

Napomena: Ako se tamne horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljajući defekti“.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite fioku ili ulagač u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se tamne horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se tamne horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Stavite papir iz svežeg paketa.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se tamne horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Uklonite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim je vratite.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se tamne horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se tamne horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Bele horizontalne linije

Stranica sa horizontalnim prazninama
Napomena: Ako se tamne horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljajući defekti“.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U navedenu fioku ili ulagač stavite preporučeni tip papira.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim je vratite.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Neispravne margine

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Stisnite i gurnite vođice papira u ispravni položaj za veličinu papira koji stavljate.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Na kontrolnoj tabli, u meniju Papir proverite da li štampač otkriva ispravnu veličinu papira.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Obratite se korisničkoj podršci.


Nazubljeni ili nejednaki znakovi

Stranica sadrži nejasan tekst

Radnja

Da

Ne

 1. Proverite da li štampač podržava fontove koji su instalirani na računar.

  1. Na kontrolnoj tabli dodirnite:

   Postavke > Izveštaji > Štampanje > Fontovi za štampanje

  2. Izaberite stavku PCL fontovi ili PS fontovi.

 2. Ako font nije podržan, instalirajte podržani font. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

 3. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li otisci i dalje sadrže nazubljene ili nejednake znakove?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Svetao otisak

Stranica sa odštampanim znakovima koji su presvetli

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Na kontrolnoj tabli, u meniju Kvalitet izaberite stavku Podešavanje boje.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje presvetao?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena: Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje presvetao?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip, teksturu i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje presvetao?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Promenite postavke teksture tako da odgovaraju papiru na koji štampate.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Stavite papir iz svežeg paketa.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje presvetao?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim ponovo pošaljite zadatak štampanja.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.


Da li je otisak i dalje presvetao?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Zamrljani otisak i fleke

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.


Da li u štampaču ima curenja tonera?

Pređite na korak 2.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Korak 2

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke.

 2. Proverite da li se postavke za tip i veličinu papira podudaraju sa tipom i veličinom papira koji je ubačen u fioku.


Da li se postavke podudaraju?

Pređite na korak 4.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Promenite veličinu i tip papira u meniju Papir ili podesite postavke za veličinu u fioci.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak i dalje zamrljan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir u fioci običnim papirom.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak i dalje zamrljan?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak i dalje zamrljan?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Otisak je nakrivljen ili iskošen

Otisak sa iskošenim znakovima

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Uklonite fioku.

 2. Uklonite papir, a zatim stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 3. Stisnite i gurnite vođice papira u ispravni položaj za veličinu papira koji stavljate.

 4. Umetnite fioku.

 5. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Proverite da li štampate na podržanom papiru.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je otisak i dalje nakrivljen ili iskošen?

Obratite se korisničkoj podršci.

Problem je rešen.


Ponavljajući defekti

Napomena: Pre rešavanja problema odštampajte Šablon za defekte pri održavanju iz odeljka Rešavanje problema u meniju Postavke.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Osnovni uzorci kvaliteta štampe.

 2. Utvrdite za koliko boja se javljaju defekti.


Da li se odražava na samo jednu boju?

Pređite na korak 2.

Pređite na korak 3.

Korak 2

 1. Pomoću dokumenta Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.

 2. Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.

  Jedinica fotoprovodnika
  • 125,70 mm (4,95 inča)

  • 35,40 mm (1,39 inča)

  Jedinica razvijača

  42 mm (1,65 inča)

 3. Odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet.


Da li se defekti i dalje pojavljuju?

Zabeležite razmak, a zatim se obratite službi za korisničku podršku ili predstavniku servisa.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Pomoću dokumenta Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.

 2. Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.

  Valjak za prenos

  78,50 mm (3,09 inča)

  Modul za prenos
  • 47,10 mm (1,86 inča)

  • 90 mm (3,54 inča)

  Jedinica za nanošenje tonera
  • 96,60 mm (3,80 inča)

  • 127,60 mm (5,02 inča)

 3. Odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet.


Da li se defekti i dalje pojavljuju?

Zabeležite razmak, a zatim se obratite službi za korisničku podršku ili predstavniku servisa.

Problem je rešen.


Slike pune boje ili crne slike

Otisak koji je uglavnom crn

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Uklonite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim je vratite.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li štampač i dalje štampa slike punom bojom ili crne slike?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li štampač i dalje štampa slike punom bojom ili crne slike?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Isečeni tekst ili slike

Isečena stranica i stranica sa isečenom slikom

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Pomerite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je stranica ili slika i dalje isečena?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je stranica ili slika i dalje isečena?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim je vratite.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li je stranica ili slika i dalje isečena?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Toner se lako otire

Radnja

Da

Ne

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip, teksturu i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.

Da li se toner i dalje otire?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Neravnomerna gustina štampe

Otisak sa neravnomernom gustinom

Radnja

Da

Ne

Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim ponovo pošaljite zadatak štampanja.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.


Da il je gustina štampe neravnomerna?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Tamne vertikalne linije ili pruge

Stranica sa iscrtanim horizontalnim linijama

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip, teksturu i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se vertikalne tamne linije ili pruge i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz svežeg paketa.

  Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se vertikalne tamne linije ili pruge i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim je vratite.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se vertikalne tamne linije ili pruge i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se vertikalne tamne linije ili pruge i dalje pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Vertikalne bele linije

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip i težinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se vertikalne bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

Proverite da li koristite preporučeni tip papira.

 1. U navedenu fioku ili ulagač stavite preporučeni tip papira.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se vertikalne bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim je vratite.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja, nemojte da dodirujete donju stranu jedinice za izradu slika ili kompleta za izradu slika.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se vertikalne bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Zamenite jedinicu za izradu slika ili komplet za izradu slika, a zatim ponovo pošaljite zadatak štampanja.


Da li se vertikalne bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.


Štampač ne reaguje

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.


Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?

Uključite prekidač ili resetujte spojnik.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Proverite da li je štampač uključen.


Da li je štampač uključen?

Pređite na korak 4.

Uključite štampač.

Korak 4

Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.


Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?

Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.

Pređite na korak 5.

Korak 5

Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.


Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?

Pređite na korak 6.

Uverite se da je sledeće upareno:

 • USB kabl sa USB portom na štampaču

 • Ethernet kabl sa Ethernet portom na štampaču

Korak 6

Isključite štampač, ponovo instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.

Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.


Da li štampač reaguje?

Problem je rešen

Pređite na korak 7.

Korak 7

Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.


Da li štampač reaguje?

Problem je rešen

Pređite na korak 8.

Korak 8

Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.


Da li štampač reaguje?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili je papir pogrešan

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Proverite da li štampate na podržanom papiru.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan iz ispravne fioke ili na ispravnom papiru?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan iz ispravne fioke ili na ispravnom papiru?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da fioke nisu povezane.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan iz ispravne fioke ili na ispravnom papiru?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.