CS921-, CS923-, CS927-tulostimet

Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Tuotelausunnot

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Kaapelien liittäminen

Ohjauspaneelin käyttäminen

Virtapainikkeen valon ja merkkivalon tilan merkitys

Aloitusnäytön käyttäminen

Valikkoasetussivun tulostus

Aloitusnäytön sovellusten asentaminen ja käyttäminen

Aloitusnäytön mukauttaminen

Näytön mukauttaminen

Ympäristöasetusten määrittäminen

Kirjanmerkkien hallinta

Yhteystietojen hallinta

Helppokäyttötoimintojen käyttöönottaminen ja käyttäminen

Suurennustilan ottaminen käyttöön

Ääniohjauksen aktivoiminen

Ääniohjauksen puhenopeuden säätäminen

Sisäisen kaiuttimen oletusäänenvoimakkuuden säätäminen

Kuulokkeiden oletusäänenvoimakkuuden säätäminen

Luettujen salasanojen tai henkilökohtaisten PIN-koodien ottaminen käyttöön

Siirtyminen näytössä eleillä

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

Erikoismateriaalin koon ja lajin määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Lokeroiden täyttäminen

Valinnaisen 2500 arkin lokeron täyttäminen

Valinnaisen 3000 arkin lokeron täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttö

Lokeroiden yhdistäminen

Paperituki

Tulostaminen

Tulostaminen tietokoneella

Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostaminen flash-asemasta

Tuetut flash-asemat ja tiedostotyypit

Luottamuksellisten töiden määrittäminen

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

Fonttimalliluettelon tulostaminen

Hakemistoluettelon tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostimen valikot

Valikkokartta

Laite

Tulosta

Paperi

USB-asema

Verkko/Portit

Suojaus

Raportit

Ohje

Vianmääritys

Tulostimen suojaaminen

Turvalukon etsiminen

Tulostinmuistin tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn salaaminen

Oletusasetusten palautus

Haihtuvuusjulistus

Tulostimen ylläpito

Verkkoyhteydet

Sarjatulostuksen määrittäminen (koskee vain Windowsia)

Tulostimen osien puhdistaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilaaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Energian ja paperin säästäminen

Kierrättäminen

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Paperitukos monisyöttölaitteessa

Paperitukos luukussa C

Paperitukos luukussa D

Paperitukos 3 000 arkin lokerossa

Paperitukos vihkoviimeistelijässä

Paperitukos nidonnan viimeistelijässä

Nidontatukos nidonnan viimeistelijässä

Nidontatukos nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijässä

Nidontatukos vihkoviimeistelijässä

Vianmääritys

Verkkoyhteysongelmat

Lisävarusteongelmat

Tarvikeongelmat

Paperinsyöttöongelmat

Tulostusongelmat

Värinlaatuongelmat

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Päivittäminen ja siirtyminen

Laitteisto

Ohjelmisto

Laiteohjelma

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Käyttöoikeustiedote

Emissiotaso

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Radiohäiriölausunto