Σειρά CX310 και CX317

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Ενδείξεις

Γνωριμία με τον εκτυπωτή

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή

Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή

Διαμορφώσεις εκτυπωτή

Κατανόηση των βασικών λειτουργιών του εκτυπωτή

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) και της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Επεξήγηση των χρωμάτων του κουμπιού αναστολής λειτουργίας και των ενδεικτικών λυχνιών.

Πρόσθετη ρύθμιση εκτυπωτή

Εγκατάσταση εσωτερικών επιλογών

Εγκατάσταση πρόσθετων εξαρτημάτων υλικού

Σύνδεση καλωδίων

Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή

Σύνδεση σε δίκτυο

Επαλήθευση εγκατάστασης εκτυπωτή

Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης

Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για χαρτί Universal

Τοποθέτηση μέσων στη θήκη 250 φύλλων

Τοποθέτηση μέσων στο μη αυτόματο τροφοδότη

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στη θήκη duo 650 φύλλων

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών

Σύνδεση και αποσύνδεση θηκών

Οδηγός χαρτιού και ειδικών μέσων

Χρήση ειδικών μέσων εκτύπωσης

Οδηγίες για το χαρτί

Μεγέθη, είδη και βάρη χαρτιού που υποστηρίζονται

Εκτύπωση

Εκτύπωση εγγράφου

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε αναμονή

Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Αντιγραφή

Δημιουργία αντιγράφων

Αντιγραφή φωτογραφιών

Αντιγραφή σε ειδικά μέσα

Προσαρμογή ρυθμίσεων αντιγραφής

Προσθήκη πληροφοριών σε αντίγραφα

Ακύρωση μιας εργασίας αντιγραφής

Παρουσίαση των επιλογών αντιγραφής

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εγκατάσταση του εκτυπωτή για λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δημιουργία συντόμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποστολή εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ακύρωση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σάρωση

Σάρωση σε μια διεύθυνση FTP

Σάρωση σε υπολογιστή

Κατανόηση των μενού του εκτυπωτή

Λίστα μενού

μενού Αναλώσιμα

Μενού χαρτιού

Μενού Αναφορές

Δίκτυο/Θύρες

Μενού Ασφάλεια

Μενού Ρυθμίσεις

Οικονομία χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση χαρτιού και τόνερ

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ανακύκλωση

Ασφάλεια του εκτυπωτή

Χρήση της λειτουργίας κλειδώματος ασφαλείας

Δήλωση μεταβλητότητας

Διαγραφή ευμετάβλητης μνήμης

Διαγραφή μη ευμετάβλητης μνήμης

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του εκτυπωτή

Συντήρηση του εκτυπωτή

Αποθήκευση αναλώσιμων

Καθαρισμός του εκτυπωτή

Έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων

Εκτιμώμενος αριθμός σελίδων που απομένουν 

Παραγγελία αναλώσιμων

Αντικατάσταση αναλώσιμων

Μεταφορά του εκτυπωτή

Διαχείριση του εκτυπωτή

Εντοπισμός πληροφοριών σχετικά με την προηγμένη δικτύωση και διαχείριση

Έλεγχος εικονικής οθόνης

Ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω e-mail

Προβολή αναφορών

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων αναλωσίμων από τον Embedded Web Server

Αντιγραφή ρυθμίσεων εκτυπωτή σε άλλους εκτυπωτές

Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αποκατάσταση εμπλοκών

Αποφυγή εμπλοκών

Εντοπισμός θέσεων εμπλοκής

Εμπλοκή χαρτιού στον βασικό δίσκο

Εμπλοκή χαρτιού στην μπροστινή θύρα

Εμπλοκή χαρτιού στις θήκες

Εμπλοκή χαρτιού στον μη αυτόματο τροφοδότη

Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών

Εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατανόηση μηνυμάτων εκτυπωτή

Επίλυση προβλημάτων του εκτυπωτή

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης

Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης

Ο Embedded Web Server δεν ανοίγει

Επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών

Σημειώσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση για την έκδοση

Σημειώσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών χρήσης

Εμπορικά σήματα

Επίπεδα εκπομπής ήχου

Οδηγία ΑΗΗΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Απόρριψη προϊόντος

Σημείωση για την ευαισθησία στον στατικό ηλεκτρισμό

ENERGY STAR

Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία

Σημείωση laser

Ετικέτα σύστασης σχετικά με το laser

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)

ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ