Serie CX310 i CX317

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Opis podstawowych funkcji skanera

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika

Dodatkowa konfiguracja drukarki

Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych

Instalowanie wyposażenia opcjonalnego

Podłączanie kabli

Konfigurowanie oprogramowania drukarki

Sieć

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie nośników do podajnika ręcznego

Ładowanie zasobnika podwójnego na 650 arkuszy

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Łączenie i rozłączanie zasobników

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Korzystanie z nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie stron z informacjami

Anulowanie zadania drukowania

Kopiowanie

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć

Kopiowanie na nośnikach specjalnych

Dostosowywanie ustawień kopiowania

Umieszczanie informacji na kopiach

Anulowanie zadania kopiowania

Informacje o opcjach dotyczących kopiowania

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

Konfigurowanie drukarki do wysyłania poczty e-mail

Tworzenie skrótu e-mail

Wysyłanie dokumentu w postaci wiadomości e-mail

Anulowanie wiadomości e-mail

Skanowanie

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP

Skanowanie do komputera

Opis menu drukarki

Lista menu

Materiały eksploatacyjne, menu

Menu papieru

Menu Raporty

Network/Ports (Sieć/Porty)

Bezpieczeństwo, menu

Menu Ustawienia

Ochrona środowiska i uzyskiwanie oszczędności

Oszczędzanie papieru i toneru

Oszczędzanie energii

Recykling

Zabezpieczanie drukarki

Korzystanie z blokady

Informacje o ulotności pamięci

Wymazywanie zawartości pamięci ulotnej

Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej

Znajdowanie informacji o zabezpieczeniach drukarki

Przegląd drukarki

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Czyszczenie drukarki

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

Przewidywana liczba pozostałych stron

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Zarządzanie drukarką

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

Sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza

Konfigurowanie alarmów e-mail

Oglądanie raportów

Konfigurowanie powiadomień o materiałach eksploatacyjnych z aplikacji Embedded Web Server

Kopiowanie ustawień drukarki do innych drukarek

Przywracanie ustawień fabrycznych

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

Zacięcie papieru w pojemniku standardowym

Zacięcie papieru w przednich drzwiczkach

Zacięcie papieru w zasobnikach

Zacięcie papieru w podajniku ręcznym

Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym

Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów

Rozwiązywanie problemów

Opis komunikatów drukarki

Rozwiązywanie problemów z drukarką

Rozwiązywanie problemów z drukiem

Rozwiązywanie problemów związanych z kopiowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych ze skanerem

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Kontakt z obsługą klienta

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Oświadczenia dotyczące licencji

Znaki towarowe

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wyrzucanie produktów

Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Naklejka z informacjami o laserze

Zużycie energii

Przepisy dotyczące zgodności elektromagnetycznej

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

LICENCJA PATENTOWA URZĄDZENIA