CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326 MFP'er

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Produkterklæringer

Få oplysninger om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Sådan finder du printerens serienummer

Printerkonfigurationer

Brug af kontrolpanelet

Tilpasning af startskærmen

Ændring af sproget for tastaturet på displayet

Beskrivelse af indikatorens status

Valg af papir

Opsætning, installation og konfiguration

Valg af en placering til printeren

Tilslutning af kabler

Installation af valgfrie papirmagasiner

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Opsætning af printeren til faxning

Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger

Ilægning af papir og specialmedier

Installation og opdatering af software, drivere og firmware

Tilgængelige muligheder

Netværkstilslutning

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Sikring af printeren

Sletning af printerhukommelse

Gendannelse af fabriksindstillinger

Erklæring om flygtighed

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra et flashdrev

Understøttede flashdrev og filtyper

Konfiguration af fortrolige job

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning fra en Cloud Connector-profil

Udskrivning af skrifttypeeksempler

Placering af skillesider mellem kopier

Annullering af et udskriftsjob

justere tonersværtningsgrad

Kopiering

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Kopiering

Kopiering af fotos

Kopiering på brevpapir

Kopiering på begge sider af papiret

Reducerer eller forstørrer størrelsen af kopier

Kopiering af flere sider til et enkelt ark

Sortering af kopier

Kopiere kort

Oprettelse af en kopigenvej

E-mail

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Sender en e-mail

Opret en e-mail genvej

Fax

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Afsendelse af en fax

Planlægning af en fax

Oprettelse af en faxdestinationsgenvej

Ændring af faxopløsning

Justering af faxens mørkhed

Udskriv en faxlog

Blokering af junk-faxer

Tilbageholdelse af faxer

Videresendelse af en fax

Scanning

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Scanning til en computer

Scanning til en FTP-server ved hjælp af en genvej

Scanning til en netværksmappe ved hjælp af en genvej

Scanning til et flashdrev

Scanning til en Cloud Connector-profil

Brug af printermenuer

Menuoversigt

Enhed

Udskrivning

Papir

Kopiering

Fax

E-mail

FTP

USB-drev

Netværk/porte

Sikkerhed

Cloud Connector

Rapporter

Fejlfinding

Vedligeholdelse af printeren

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

Indstilling af e-mail-advarsler

Visning af rapporter

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af dele og forbrugsvarer

Rengøring af printerens dele

Spare energi og papir

Flytning af printeren til et andet sted

Transport af printeren

Fejlfinding af et problem

Problemer med udskriftskvalitet

Udskrivningsproblemer

Printeren reagerer ikke

Det var ikke muligt at læse flashdrevet

Aktivering af USB-porten

Problemer med netværksforbindelsen

Problemer med forbrugsstoffer

Fjerne papirstop

Problemer med papirindføring

Problemer med e-mail

Faxproblemer

Scanningsproblemer

Problemer med farvekvaliteten

Kontakt til kundesupport

Genbrug og bortskaffelse

Genbrug af Lexmark-produkter

Genbrug af Lexmark-emballage

Beskeder

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensmeddelelser

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Bortskaffelse af produktet

EU-batteridirektiv

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Meddelelse om statisk følsomhed

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Strømforbrug

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Meddelelse om modulkomponent

Udsættelse for radiofrekvens

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver