Težave pri faksiranju

ID klicatelja se ne prikaže

Opomba: Ta navodila veljajo samo za tiskalnike, ki podpirajo analogni faks. Za več informacij si oglejte Nastavitev tiskalnika za faksiranje.

Dejanje

Da

Ne

Omogočite ID klicatelja.

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika > Omogoči ID klicatelja.


Ali se prikaže ID klicatelja?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Storitve etherFAX ni mogoče nastaviti

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Preverite povezljivost tiskalnika.

 1. Natisnite Stran z omrežnimi nastavitvami. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami.

 2. Preverite stanje omrežja.


Ali je tiskalnik povezan v omrežje?

Nadaljujte s 3. korakom.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Prepričajte se, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom.


Ali lahko nastavite storitev etherFAX?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Preverite, ali je etherFAX pravilno nastavljen. Za več informacij si oglejte Nastavitev funkcije faksa z uporabo etherFAX.


Ali lahko nastavite storitev etherFAX?

Težava je odpravljena.

Pojdite na https://www.etherfax.net/lexmark.


Faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo analognega faksa

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu.


Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Zagotovite, da so kabelske povezave za naslednjo opremo ustrezno priključene:

 • telefon

 • slušalka

 • odzivnik


Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Preverite, ali se sliši klicni signal.

 • Pokličite številko faksa, da preverite, ali deluje pravilno.

 • Če uporabljate funkcijo klicanja z odloženo slušalko, povečajte glasnost, da preverite, ali slišite klicni signal.


Ali slišite klicni signal?

Nadaljujte s 5. korakom.

Pojdite na 4. korak.

4. korak

Preverite telefonsko stensko vtičnico.

 1. Priključite analogni telefon neposredno v stensko vtičnico.

 2. Poslušajte, ali se sliši klicni signal.

 3. Če ne slišite klicnega signala, uporabite drug telefonski kabel.

 4. Če klicnega signala še vedno ne slišite, analogni telefon priključite v drugo stensko vtičnico.

 5. Če slišite klicni signal, priključite tiskalnik na to stensko vtičnico.


Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 5. korak.

5. korak

Preverite, ali je tiskalnik priključen na storitev analogne telefonije ali na ustrezen digitalni priključek.

 • Če uporabljate telefonsko storitev ISDN (Integrated Services for Digital Network – integrirane storitve preko digitalnega omrežja), priključite v vrata za analogno telefonijo terminalskega prilagodilnika ISDN. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ISDN.

 • Če uporabljate DSL, priključite na filter DSL ali usmerjevalnik, ki podpira rabo analognih naprav. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev DSL.

 • Če uporabljate hišno telefonsko centralo (PBX), zagotovite, da se priključite na analogno povezavo PBX. Če ga nima, lahko za faks namestite analogno telefonsko linijo.


Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 6. korak.

6. korak

Začasno izklopite drugo opremo in onemogočite druge telefonske storitve.

 1. Izklopite drugo opremo (kot so odzivniki, računalniki, modemi ali razdelilnike telefonske linije) med tiskalnikom in telefonsko linijo.

 2. Onemogočite čakajoče klice in telefonski predal. Za več informacij se obrnite na ponudnika telefonskih storitev.


Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 7. korak.

7. korak

Izvirnik optično preberite tako, da optično preberete posamezne strani.

 1. Pokličite številko faksa.

 2. Optično preberite dokument.


Ali lahko pošiljate ali prejemate fakse?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Faksov ni mogoče pošiljati ali prejemati z uporabo storitve etherFAX

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Prepričajte se, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom.


Ali lahko pošiljate ali sprejemate fakse s storitvijo etherFAX?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Splošne nastavitve faksiranja.

 2. Prepričajte se, ali ste vnesli pravilno številko faksa.

 3. Preverite, ali je Prenos faksov nastavljen na etherFAX.


Ali lahko pošiljate ali sprejemate fakse s storitvijo etherFAX?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Deljenje velikih dokumentov v datoteke manjših velikosti.


Ali lahko pošiljate ali sprejemate fakse s storitvijo etherFAX?

Težava je odpravljena.

Pojdite na https://www.etherfax.net/lexmark.


Z analognim faksom lahko prejemate fakse, ne morete pa jih pošiljati

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Pravilno položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.


Lahko pošiljate fakse?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Ustrezno nastavite številko bližnjice.

 • Preverite, ali je nastavljena številka bližnjice za telefonsko številko, ki jo želite vnesti.

 • Ročno vnesite telefonsko številko.


Lahko pošiljate fakse?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Z analognim faksom lahko pošiljate fakse, ne morete pa jih prejemati

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Prepričajte se, da vir papirja ni prazen.


Ali lahko sprejemate fakse?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Preverite nastavitve zakasnitve števila zvonjenj.

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faks > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Število zvonjenj za odgovor.


Ali lahko sprejemate fakse?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Če tiskalnik tiska prazne strani, si oglejte razdelek Prazne ali bele strani.


Ali lahko sprejemate fakse?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Nizka kakovost tiskanja faksov

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Prepričajte se, da ni napak kakovosti tiskanja.

 1. Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja.

 2. Odpravite napake kakovosti tiskanja. Za več informacij si oglejte razdelek Nizka kakovost tiskanja.


Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Zmanjšajte hitrost prenosa dohodnih faksov.

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Faksiranje > Nastavitev faksa > Nastavitve prejemanja faksov > Upravljanje skrbnika.

 2. V meniju Največja hitrost izberite nižjo hitrost prenosa.


Ali je kakovost tiskanja faksov zadovoljiva?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.


Na naslovnici faksa manjkajo podatki

Dejanje

Ne

Da

 1. Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.

 2. Pošljite ali pridobite faks.


Ali na naslovnici faksa manjkajo podatki?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Naslovnice faksa ni mogoče poslati iz računalnika

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Prepričajte se, da je gonilnik tiskalnika posodobljen. Za več informacij si oglejte Nameščanje programske opreme za tiskalnik.

 2. Pošljite faks.


Ali lahko pošljete naslovnico faksa?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. V dokumentu, ki ga želite faksirati, odprite pogovorno okno Natisni.

 2. Izberite tiskalnik in nato kliknite Lastnosti, Lastne nastavitve, Možnosti ali Nastavitev.

 3. Kliknite Faks in nato počistite nastavitev Pred pošiljanjem faksa vedno pokaži nastavitve.

 4. Pošljite faks.


Ali lahko pošljete naslovnico faksa?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.