Težave pri optičnem branju

Optično branje v računalnik ni mogoče

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Izvedite opravilo kopiranja.


Je opravilo kopiranja uspelo?

Nadaljujte s 3. korakom.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite.

 2. Optično preberite dokument.


Ali lahko dokument optično berete v računalnik?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Preverite povezljivost tiskalnika.

 1. Natisnite Stran z omrežnimi nastavitvami. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami.

 2. Preverite stanje omrežja.


Ali je tiskalnik povezan v omrežje?

Nadaljujte s 5. korakom.

Pojdite na 4. korak.

4. korak

 1. Tiskalnik povežite v omrežje.

 2. Optično preberite dokument.


Ali lahko dokument optično berete v računalnik?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 5. korak.

5. korak

 1. Prepričajte se, da sta tiskalnik in računalnik povezana v isto omrežje.

 2. Optično preberite dokument.


Ali lahko dokument optično berete v računalnik?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Optično branje v mapo ni mogoče

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Ustvarite bližnjico omrežne mape.

 2. Optično preberite dokument prek bližnjice. Za več informacij si oglejte razdelek Optično branje v omrežno mapo z uporabo bližnjice.


Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Prepričajte se, da sta pot in oblika omrežne mape pravilni. Na primer //ime_gostitelja_strežnika/imemape/pot, kjer je ime_gostitelja_strežnika popolnoma določena domena (FQDN) ali naslov IP.


Ali sta pot in oblika omrežne mape pravilni?

Pojdite na 3. korak.

Nadaljujte s 4. korakom.

3. korak

Prepričajte se, da imate dovoljenje za dostop za pisanje v omrežno mapo.


Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 4. korak.

4. korak

Posodobite bližnjico omrežne mape.

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Kliknite Bližnjice in nato izberite bližnjico.

  Opomba: Če imate več vrst bližnjic, izberite možnost Omrežna mapa.

 3. V polje Daj pot v skupno rabo vnesite pot omrežne mape.

  Opombe:

  • Če je pot za skupno rabo \\ime_gostitelja_strežnika\imemape\pot, vnesite //ime_gostitelja_strežnika/imemape/pot.
  • Pri vnašanju poti za skupno rabo morate vnesti poševnice naprej.
 4. V meniju Preverjanje pristnosti izberite način preverjanja pristnosti.

  Opomba: Če je Preverjanje pristnosti nastavljeno na "Uporabi dodeljeno uporabniško ime in geslo", v polji Uporabniško ime in Geslo vnesite svoje poverilnice.

 5. Kliknite Shrani.


Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 5. korak.

5. korak

Prepričajte se, da sta tiskalnik in omrežna mapa povezana v isto omrežje.


Ali lahko optično preberete dokument in ga shranite v omrežno mapo?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Delne kopije dokumenta ali fotografije

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol.

 2. Kopirajte dokument ali fotografijo.


Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Uskladite nastavitev velikosti papirja s papirjem v pladnju.

 2. Kopirajte dokument ali fotografijo.


Ali ste dokument ali fotografijo pravilno kopirali?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo za stranke.


Skeniranje ni bilo uspešno

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Preverite kabelske povezave.

 1. Prepričajte se, da je ethernetni kabel ali kabel USB varno priključen v računalnik in tiskalnik.

 2. Znova pošljite opravilo skeniranja.


Je skeniranje uspelo?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Preverite datoteko, ki jo želite skenirati.

 1. Prepričajte se, da v ciljni mapi ni datoteke z enakim imenom.

 2. Prepričajte se, da dokument ali fotografija, ki ju želite skenirati, nista odprta v drugem programu.

 3. Znova pošljite opravilo skeniranja.


Je skeniranje uspelo?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Prepričajte se, da je v nastavitvah ciljne konfiguracije izbrano potrditveno polje Dodaj datumski žig ali Prepiši obstoječo datoteko.

 2. Znova pošljite opravilo skeniranja.


Je skeniranje uspelo?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo za stranke.


Slaba kakovost kopij

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Očistite steklo skenerja in steklo samodejnega podajalnika dokumentov z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Če ima tiskalnik v samodejnem podajalniku dokumentov še eno steklo, očistite tudi tega.

  Za več informacij si oglejte razdelek Čiščenje optičnega bralnika.

 2. Dokument ali fotografijo morate postaviti v zgornji levi kot stekla skenerja tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol.

 3. Kopirajte dokument ali fotografijo.


ali je kakovost kopije zadovoljiva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Preverite kakovost izvirnega dokumenta ali fotografije.

 2. Nastavite kakovost skeniranja.

 3. Kopirajte dokument ali fotografijo.


ali je kakovost kopije zadovoljiva?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.


Navpične temne proge na izhodih pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov

Stran z vodoravnimi črtami

Dejanje

Da

Ne

 1. Odprite pokrov optičnega bralnika.

 2. Z vlažno, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite blazinico stekla samodejnega podajalnika dokumentov.

  Opomba: Pri nekaterih modelih tiskalnika je na tem mestu namesto blazinice steklo samodejnega podajalnika dokumentov.

 3. Zaprite pokrov optičnega bralnika.

 4. Optično preberite dokument.


Ali se na optično prebranih dokumentih še vedno pojavljajo navpične proge?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Nazobčana slika ali besedilo pri optičnem branju iz samodejnega podajalnika dokumentov

Stran z nazobčano sliko ali besedilom.

Dejanje

Da

Ne

 1. V samodejni podajalnik dokumentov naložite 50 listov čistega navadnega papirja.

  Opomba: Navaden papir pomaga pri čiščenju ali odstranjevanju prahu in drugih premazov s podajalnih valjev samodejnega podajalnika dokumentov.

 2. Na nadzorni plošči pritisnite gumb za pošiljanje.

 3. V samodejni podajalnik dokumentov položite izvirnik.

 4. Optično preberite dokument.


Ali se na izhodnem dokumentu pojavijo nazobčane slike ali besedila?

Obrnite se na podporo strankam.

Težava je odpravljena.


Optičnega bralnika ni mogoče zapreti

Dejanje

Da

Ne

Odstranite morebitne ovire, zaradi katerih je odprt pokrov optičnega bralnika.


Ali se je pokrov optičnega bralnika pravilno zaprl?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo strankam.


Skeniranje traja predolgo ali računalnik zamrzne

Dejanje

Da

Ne

Zaprite vse programe, ki povzročajo motnje med skeniranjem.


Ali skeniranje traja predolgo oziroma računalnik zamrzne?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Skener se ne odziva

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v tiskalnik in električno vtičnico.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

 2. Kopirajte ali skenirajte dokument.


Ali se skener odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.

 2. Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu.

 3. Kopirajte ali skenirajte dokument.


Ali se skener odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite.

 2. Kopirajte ali skenirajte dokument.


Ali se skener odziva?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.


Prilagajanje registracije optičnega bralnika

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija optičnega bralnika > Ročna registracija optičnega bralnika

 2. Dotaknite se možnosti Hitri preskus tiskanja.

 3. Na steklo optičnega bralnika položite stran Hitri preizkus tiskanja in se nato dotaknite možnosti Registracija plošče za optično branje.

 4. Dotaknite se možnosti Hitri preizkus kopiranja.

 5. Primerjajte stran Hitri preizkus kopiranja z izvirnikom.

  Opomba: Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvirniku, prilagodite možnosti Levi rob in Zgornji rob.
 6. Ponavljajte 4. korak in 5. korak, dokler niso robovi na strani Hitri preizkus kopiranja zelo podobni tistim na izvirniku.

Prilagajanje registracije samodejnega podajalnika dokumentov

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija optičnega bralnika > Ročna registracija optičnega bralnika

 2. Dotaknite se možnosti Hitri preskus tiskanja.

 3. Na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov položite stran Hitri preizkus tiskanja.

 4. Dotaknite se možnosti Registracija sprednjega samodejnega podajalnika dokumentov ali Registracija zadnjega samodejnega podajalnika dokumentov.

  Opombe:

  • Za poravnavo registracije sprednje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzgor in s krajšim robom naprej.
  • Za poravnavo registracije zadnje strani v samodejnem podajalniku dokumentov položite stran za preizkus v samodejni podajalnik dokumentov obrnjeno navzdol in s krajšim robom naprej.
 5. Dotaknite se možnosti Hitri preizkus kopiranja.

 6. Primerjajte stran Hitri preizkus kopiranja z izvirnikom.

  Opomba: Če so robovi na strani za preizkus drugačni kot na izvirniku, prilagodite možnosti Vodoravno prilagajanje in Zgornji rob.
 7. Ponavljajte 5. korak in 6. korak, dokler niso robovi na strani Hitri preizkus kopiranja zelo podobni tistim na izvirniku.