CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, CX927 MFP:er

Säkerhetsinformation

Skrivsätt

Information om produkten

Lär dig mer om skrivaren

Hitta information om skrivaren

Välja en plats för skrivaren

Skrivarkonfigurationer

Ansluta kablar

Använda kontrollpanelen

Så här används statusarna på strömknappen och indikatorlampan

Använda startskärmen

Skriva ut en sida med menyinställningar

Konfigurera och använda programmen på huvudmenyn

Anpassa startskärmen

Konfigurera Kortkopia

Använda Shortcut Center

Installera Scan Center

Använda Anpassning av visning

Hantera bokmärken

Hantera kontakter

Konfigurera och använda tillgänglighetsfunktionerna

Aktivera förstoringsläge

Aktivera röstvägledning

Justera talhastigheten för röstvägledning

Justera standardvolymen för de interna högtalarna

Justera standardvolym för hörlurar

Aktivera talade lösenord och pin-koder

Navigera på skärmen med hjälp av gester

Använda tangentbordet på skärmen

Fylla på papper och specialmedia

Ställa in storlek och typ av specialmedia

Konfigurera universella pappersinställningar

Fylla på i magasin

Fylla på 2 500-arksmagasinet

Fylla på 3 000-arksfacket

Ladda universalarkmataren

Länka magasin

Pappersfack

Skriva ut

Skriva ut från en dator

Skriva ut från en mobil enhet

Skriva ut från flashenhet

Flashenheter och filtyper som stöds

Konfigurera konfidentiella jobb

Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb

Skriva ut en teckensnittslista

Skriva ut en kataloglista

Avbryta utskriftsjobb

Kopiera

Använda den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Göra kopior

Kopiera fotografier

Kopiera till brevpapper

Kopiera på papperets båda sidor

Förminska eller förstora kopior

Sortera kopior

Placera skiljeark mellan kopior

Kopiera flera sidor på ett ark

Skapa en genväg för kopiering

E-post

Använda den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Konfigurera SMTP-servern för e-post

Skicka ett e-postmeddelande

Skapa en e-postgenväg

Faxa

Ställa in skrivaren för att faxa

Använda den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Sända ett fax

Schemalägga ett fax

Skapa en faxdestinationsgenväg

Ändra faxupplösning

Justera svärtan för faxmeddelanden

Skriv ut en faxlogg

Blockera skräpfax

Stoppa fax

Vidarebefordra ett fax

Skanna

Använda den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Skanna till en FTP-server

Skapa en FTP-genväg

Skapa en genväg för nätverksmapp

Skanna till en flashenhet

Skicka skannade dokument till en dator

Förstå skrivarmenyerna

Menyöversikt

Enhet

Skriv ut

Papper

Kopiera

Faxa

E-post

FTP

USB-enhet

Nätverk/portar

Säkerhet

Rapporter

Hjälp

Felsökning

Säkra skrivaren

Lokalisera säkerhetsplats

Radera skrivarminnet

Rensa skrivarens hårddisk

Kryptera skrivarens hårddisk

Återställa fabriksinställningar

Flyktighetsredogörelse

Underhålla skrivaren

Nätverk

Konfigurera seriell utskrift (endast Windows)

Rengöra skrivarens delar

Beställa delar och förbrukningsartiklar

Byta ut delar och förbrukningsartiklar

Flytta skrivaren

Spara energi och papper

Återvinning

Åtgärda pappersstopp

Undvika pappersstopp

Hitta var papper har fastnat

Pappersstopp i den automatiska dokumentmataren

Pappersstopp i universalarkmataren

Pappersstopp i lucka C

Pappersstopp i lucka D

Pappersstopp i magasinet för 3 000 ark

Pappersstopp i efterbehandlaren för häftning

pappersstopp i häftenhetens fack

Häftningsstopp i häftenheten

Häftningsstopp i häft- och hålslagningsenheten

Häftningsstopp i efterbehandlaren för häftning

Felsökning

Problem med nätverksanslutningen

Problem med maskinvarutillval

Problem med förbrukningsmaterial

Pappersmatningsproblem

Utskriftsproblem

Problem med färgkvaliteten

Faxproblem

Skanningsproblem

Kontakta kundsupport

Uppgradera och migrera

Maskinvara

Programvara

Fast programvara

Anmärkningar

Produktinformation

Om utgåvan

Varumärken

Licensinformation

Bullerniåver

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

Lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturinformation

Meddelande om laser

Etikett med laserinformation

Strömförbrukning

Meddelanden om riktlinjer för terminalutrustning för telekommunikation

EU-regler

Om radiostörningar