Проблеми с мрежовата връзка

не може да отвори вграденият уеб сървър

Действие

Да

Не

Стъпка 1

Проверете дали принтерът е включен.


Включен ли е принтерът?

Отидете на стъпка 2.

Включете принтера.

Стъпка 2

Уверете се, че IP адресът на принтера е правилен.

Забележки:

 • Вижте IP адреса на началния екран.
 • IP адресът се показва като четири числа, разделени с точки, например 123.123.123.123.

Правилен ли е IP адресът на принтера?

Отидете на стъпка 3.

Въведете правилния IP адрес в полето за адрес.

Стъпка 3

Проверете дали използвате поддържан браузър:

 • Internet Explorer версия 11 или по-нова

 • Microsoft Edge

 • Safari version 6 or later

 • Google ChromeTM version 32 or later

 • Mozilla Firefox version 24 or later


Поддържа ли се вашият браузър?

Отидете на стъпка 4.

Инсталирайте поддържан браузър.

Стъпка 4

Проверете дали мрежовата връзка работи.


Работи ли мрежовата връзка?

Отидете на стъпка 5.

Свържете се с вашия администратор.

Стъпка 5

Уверете се, че кабелните връзки към принтера и сървъра за печат са добре фиксирани. За повече информация вижте документацията доставена с принтера.


Добре ли са фиксирани кабелните връзки?

Отидете на стъпка 6.

Фиксирайте добре кабелните връзки.

Стъпка 6

Проверете дали са забранени уеб прокси сървърите.


Забранени ли са уеб прокси сървърите?

Отидете на стъпка 7.

Свържете се с вашия администратор.

Стъпка 7

Влезте във вградения уеб сървър.


Отвори ли се Embedded Web Server?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Не може да разчете флаш устройството

Действие

Yes (Да)

Не

Стъпка 1

Проверете дали принтерът не е зает с обработването на друго задание за отпечатване, копиране, сканиране или факс.


Готов ли е принтерът?

Отидете на стъпка 2.

Изчакайте, докато принтерът обработва другото задание.

Стъпка 2

Проверете дали флаш устройството се поддържа. За повече информация вижте Поддържани флаш устройства и типове файлове.


Поддържано ли е флаш устройството?

Отидете на стъпка 3.

Вкарайте поддържано флаш устройство.

Стъпка 3

Отстранете и след това вкарайте флаш устройството.


Разпознава ли принтерът флаш устройството?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Разрешаване на USB порт

От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежи/портове) > USB > Enable USB Port (Активиране на USB порт).

Неуспешно свързване на принтера с Wi-Fi мрежата

Действие

Yes (Да)

Не

Стъпка 1

Уверете се, че Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично).

От началния екран докоснете Настройки > Мрежа/портове > Преглед на мрежата > Активен адаптер > Автоматично.


Може ли принтерът да се свърже с Wi-Fi мрежата?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Проверете дали е избрана правилната Wi-Fi мрежа.

Забележка: Някои рутери може да споделят SSID по подразбиране.


Свързвате ли се с правилната Wi-Fi мрежа?

Отидете на стъпка 4.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Свържете се с правилната Wi-Fi мрежа. За повече информация вижте Свързване на принтера с Wi-Fi мрежа.


Може ли принтерът да се свърже с Wi-Fi мрежата?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 4.

Стъпка 4

Проверете режима безжична защита.

От началния екран докоснете Настройки > > Мрежа/портове > Безжична връзка > > Режим безжична защита.


Избран ли е правилният режим безжична защита?

Отидете на стъпка 6.

Отидете на стъпка 5.

Стъпка 5

Изберете правилния режим безжична защита.


Може ли принтерът да се свърже с Wi-Fi мрежата?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 6.

Стъпка 6

Уверете се, че сте въвели правилната парола на мрежата.

Забележка: Обърнете внимание на интервалите, цифрите и главните букви в паролата.


Може ли принтерът да се свърже с Wi-Fi мрежата?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.


Проверка на свързването на принтера

 1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Network (Мрежа) > Network Setup Page (Страница за настройка на мрежа).

 2. Проверете първия раздел на Страница за настройка на мрежа и потвърдете, че състоянието е Свързано.

  Ако състоянието е несвързано, отворът за LAN може да не е активен или мрежовият кабел може да е дефектен. Свържете се с вашия администратор за помощ.